Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius ir pastabos

Iš Yellowiki.

Peršokti į: navigaciją, paiešką

Turinys

ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

A ŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Į šią sekciją įeina veiklos rūšys, susijusios su augalų ir gyvūnų gamtinių išteklių naudojimu, aprėpiančios pasėlių auginimą, gyvulininkystę ir veislininkystę, medienos ruošą ir kitų augalų, gyvūnų ar jų produktų gavybą fermose ar gamtiniuose arealuose.

01 Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla

Šiame skyriuje išskiriamos dvi pagrindinės veiklos sritys: augalininkystė ir gyvulininkystė. Į šį skyrių įeina organinė (ekologinė) žemdirbystė, taip pat ir genetiškai modifikuotų augalų ir gyvūnų auginimas. Taip pat įeina augalų auginimas atvirame grunte ir šiltnamiuose.

Taip pat įeina būdingų žemės ūkiui ir medžioklei, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veikla.

01.5 grupėje (Mišrusis žemės ūkis) yra nepaisoma įprastinių taisyklių nustatant pagrindinę veiklos rūšį. Taip yra todėl, kad daugelis žemės ūkio valdų, tinkamai suderinę, užsiima augalininkyste ir gyvulininkyste, ir kurios pasirinktinai gali būti klasifikuojamos vienoje ar kitoje klasėje.


Žemės ūkio veiklai nepriskiriamas tolesnis žemės ūkio produktų perdirbimas (klasifikuojamas 10 arba 11 skyriuose (Maisto produktų ir gėrimų gamyba) ir 12 skyriuje (Tabako gaminių gamyba)), išskyrus pirminį, reikalingą parduoti rinkoje, žemės ūkio produktų paruošimą. Produktų ruošimas pirminei rinkai priskirtas šiam skyriui.

Į šį skyrių neįeina laukų paruošimas žemės ūkio darbams (pvz., dirbamos žemės terasų formavimas, drenažo sistemų įrengimas, ryžių auginimo laukų paruošimas ir pan.), ir klasifikuojamas F sekcijoje (Statyba) bei supirkėjų ir kooperatinių asociacijų, susijusių su žemės ūkio produktų pardavimu, veikla, klasifikuojama G sekcijoje. Taip pat neįeina kraštotvarka, kuri klasifikuojama 81.30 klasėje.

01.1 Vienmečių augalų auginimas

Į šią grupę įeina vienmečių augalų auginimas, t.y. augalų, kurių augimo periodas yra ne didesnis kaip du augimo sezonai. Taip pat įeina šių augalų auginimas sėkloms paruošti.

01.11 Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas

Į šią klasę įeina visų rūšių grūdinių, ankštinių ir aliejingųjų sėklų augalų auginimas atvirame grunte. Ūkio ribose šių augalų auginimas dažniausiai yra derinamas tarpusavyje.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.12 Ryžių auginimas
01.13 Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.14 Cukranendrių auginimas

Į šią klasę neįeina:

01.15 Tabako auginimas

Į šią klasę neįeina

01.16 Pluoštinių augalų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.19 Kitų vienmečių augalų auginimas

Į šia klasę įeina kitų vienmečių augalų auginimas:


Į šią klasę neįeina:

01.2 Daugiamečių augalų auginimas

Į šią grupę įeina daugiamečių augalų auginimas, t.y. augalų, kurių augimo trukmė yra didesnė kaip du augimo sezonai, arba kiekvieną sezoną atželiantys iš naujo, arba ištisai žaliuojantys. Taip pat įeina šių augalų auginimas sėkloms paruošti.

01.21 Vynuogių auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.22 Tropinių ir subtropinių vaisių ir uogų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.23 Citrusų vaisių auginimas

Į šią klasę įeina:

01.24 Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas

Į šią klasę įeina:

01.25 Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.26 Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.27 Gėrimams gaminti vartojamų augalų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.28 Prieskoninių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.29 Kitų daugiamečių augalų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.3 Augalų dauginimas
01.30 Augalų dauginimas

Į šį skyrių įeina augalų vegetatyvinio dauginimo medžiagų, tame tarpe auginių, gyvašakių, atžalų, daigų, sėjinukų, sodinių ir sodinukų gavyba, tiesioginiam augalų dauginimui arba augalų skiepijimo ištekliams, į kuriuos atrinkti skiepūgiai įskiepijami siekiant pasodinti sodinukus, sukurti.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.4 Gyvulininkystė

Į šią grupę įeina visų rūšių gyvūnų, išskyrus vandens gyvūnus, auginimas ir veisimas.


Į šią grupę neįeina:

01.41 Pieninių galvijų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.42 Kitų galvijų ir buivolų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.43 Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.44 Kupranugarių ir Camelidae šeimos gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:

01.45 Avių ir ožkų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.46 Kiaulių auginimas
01.47 Naminių paukščių auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.49 Kitų gyvūnų auginimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.5 Mišrusis žemės ūkis
01.50 Mišrusis žemės ūkis

Į šią klasę įeina mišrus augalų ir gyvulių auginimas, nesispecializuojant nei į augalų, nei į gyvulių auginimą. Bendrosios ūkininkavimo veiklos apimtis nėra lemiantis veiksnys. Jeigu augalų ar gyvulių auginimas siekia 66 ir daugiau procentų bendrosios ūkio gamybos, tokia kombinuota veikla turėtų būti klasifikuojama augalų arba gyvulių auginimo klasėse.


Į šią klasę neįeina:

01.6 Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla

Į šią grupę įeina žemės ūkiui būdinga veikla ir ūkininkavimui artima veikla, tačiau nesusijusi su žemės ūkio produktų auginimu (šia prasme derliaus nuėmimas), ir atliekama už atlygį ar pagal sutartį. Taip pat įeina derliaus apdorojimo veikla, susijusi su žemės ūkio produktų paruošimu realizuoti pirminėje rinkoje.

01.61 Augalininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.62 Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.63 Derliaus apdorojimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

01.64 Sėklininkystė

Į šią klasę įeina visos derliaus dorojimo veiklos rūšys, susijusios su sėklos veislingumo kokybės gerinimu, išvalant iš jų nesėklines medžiagas, mažų matmenų, mechaniškai ar kenkėjų pažeistas ir nesubrendusias sėklas, taip pat sumažinant jos drėgmės kiekį iki sandėliavimui tinkamo saugaus lygio. Ši veikla apima sėklos džiovinimą, valymą, rūšiavimą ir apdorojimą iki ji paženklinama. Genetiškai modifikuotos sėklos apdorojimas įeina į šią klasę.


Į šią klasę neįeina:

01.7 Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla
01.70 Medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

02 Miškininkystė ir medienos ruoša

Į šį skyrių įeina apvaliosios medienos gamyba taip pat laukinių miško nemedieninių produktų gavyba ir surinkimas. Be medienos gamybos, miškininkystės veikla apima ir didelio apdirbimo nereikalaujančios produkcijos, tokios kaip malkos, medžio anglys ir neapdirbta apvalioji mediena (pvz., sparmedžių, popiermedžių ir kt.), paruošimą. Ši veikla gali būti atliekama tiek natūraliai augančiuose, tiek sodintuose miškuose.


Į šį skyrių neįeina tolesnis medienos apdirbimas, pradedant medienos pjaustymu lentpjūvėse ir obliavimu, žr. 16 skyrių.

02.1 Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
02.10 Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla

Į šią klasę įeina:

Ši veikla gali būti atliekama tiek natūraliai augančiuose, tiek sodintuose miškuose.


Į šią klasę neįeina:

02.2 Medienos ruoša
02.20 Medienos ruoša

Į šią klasę įeina:

Šios veiklos rezultatas gali būti rąstai ar malkos.


Į šią klasę neįeina:

02.3 Laukinių ne medžių produktų rinkimas
02.30 Laukinių ne medžių produktų rinkimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

02.4 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
02.40 Miškininkystei būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina dalis miškininkystės veiklos rūšių, atliekamų už atlygį arba pagal sutartį.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

03 Žvejyba ir akvakultūra

Į šį skyrių įeina jūros gėrybių gaudymas ir akvakultūra, apimantys jūros, sūriųjų ir gėlųjų vandenų žuvies išteklių naudojimą, t.y. žuvų, vėžiagyvių, moliuskų ir kitų jūros organizmų ir produktų (pvz., vandens augalų, perlų, pinčių ir kt.) gaudymą ar rinkimą.


Į ją taip pat įeina veiklos rūšys, kurios paprastai yra įtrauktos į gamybos procesą savoms reikmėms (pvz., austrių veisimas perlų gamybai). Jūros ar gėlųjų vandenų žuvininkystei ar akvakultūrai būdingos veiklos rūšys įeina į veiklos rūšis, susijusias su žvejyba ar akvakultūros veikla.


Į šį skyrių neįeina laivų ir valčių statyba ir remontas (30.1, 33.15) bei sportinė ir mėgėjų žvejyba (93.19). Į šį skyrių taip pat neįeina žuvų, vėžiagyvių ar moliuskų apdorojimas ir perdirbimas įmonėse sausumoje ar žuvų apdorojimo laivuose (10.20).

03.1 Žvejyba

Į šią grupę įeina „renkamosios žuvininkystės“, t.y. ieškojimo, kaupimo ir surinkimo veikla, atliekama paimant ar kaupiant gyvus laukinius vandens organizmus (daugiausia žuvis, moliuskus ir vėžiagyvius), taip pat vandenynų, jūrų ir vidaus vandenų augalus, tinkamus vartoti žmogui ar kitiems tikslams, rankomis ar dažniau, kaip įprasta, įvairiais žvejybos reikmenimis, tokiais kaip tinklai, meškerės ir stacionariosios gaudyklės. Kai kurios veiklos rūšys gali būti atliekamos jūros pakrančių potvynių ir atoslūgių juostoje (pvz., moliuskų, tokių kaip midijos ir austrės, rinkimas), pakrančių vandenyse ir atviroje jūroje pakrančių tinklais ar pačių padarytais luotais, ar dažniausiai naudojant pramoniniu būdu padarytas valtis. Į tokią veiklą taip pat įeina žvejyba dideliuose pripildomo vandens telkiniuose.

03.11 Jūrinė žvejyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

03.2 Akvakultūra

Į šią grupę įeina „akvakultūra“ (ar vandens ūkis), t.y. gamybos procesas, aprėpiantis vandens organizmų (žuvų, moliuskų, vėžiagyvių, augalų, krokodilų, aligatorių ir amfibijų) auginimą ar ūkininkavimą (įskaitant ir derliaus nuėmimą) naudojant specialias technologijas, leidžiančias didinti organizmų gamybą, nepažeidžiant aplinkos natūralių išgalių (pvz., nuolatinis papildymas, maitinimas ir apsauga nuo grobuonių).

Auginimas / ūkininkavimas remiasi aukščiau minėtų organizmų jauniklių veisimu ir (arba) užauginimu iki subrendusių gyvūnų fazės nelaisvėje. Be to, "akvakultūra" taip pat apima asmeninę, bendrąją ar valstybinę atskirų organizmų nuosavybę per visą veisimo ar auginimo laikotarpį ir vėliau, įskaitant ir derliaus nuėmimą.

03.21 Jūrinė akvakultūra

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

B KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

Kasyba ir karjerų eksploatavimas – mineralinių žaliavų, natūraliai randamų kietuoju (akmens anglių ir rūdų), skystuoju (naftos) ar dujiniu (gamtinių dujų) pavidalu gavyba. Gavyba gali būti atliekama įvairiais būdais, tokiais kaip požeminė ar atviroji kasyba, gavyba iš gręžinių, kasyba iš jūros dugno ir t.t. Į šią sekciją įeina papildomoji veikla, susijusi su neapdorotų žaliavų paruošimu parduoti, pvz., smulkinimas, malimas, valymas, džiovinimas, rūšiavimas, geležies rūdos sodrinimas, gamtinių dujų skystinimas bei kietojo kuro aglomeravimas. Šiuos darbus dažnai atlieka išteklius išgaunantys ir (arba) kiti netoli esantys verslo vienetai. Kasybos veiklos rūšys yra klasifikuojamos skyriais, grupėmis ir klasėmis pagal pagrindines išgaunamas žaliavas. 05 ir 06 skyrius sudaro iškastinio kuro (akmens anglių, rusvųjų anglių, naftos, dujų) kasyba ir karjerų eksploatavimas; 07 ir 08 skyrius sudaro metalų rūdų, įvairių mineralų ir karjerų produktų kasyba ir karjerų eksploatavimas. Kai kurias šiai sekcijai priskiriamas technines operacijas, ypač susijusias su angliavandenilių gavyba, taip pat gali atlikti specializuotieji gamybos vienetai, trečiosioms šalims teikiantys pramonines paslaugas, klasifikuojamas 09 skyriuje.


Į šią sekciją neįeina:

05 Akmens anglių ir rusvųjų anglių kasyba

Į šį skyrių įeina požeminė ir atviroji kietajam kurui naudojamų naudingųjų iškasenų gavyba bei paruošiamieji darbai (pvz., rūšiavimas, valymas, presavimas ir kitas paruošimas būtinas transportavimui ir kt.), susiję su pardavimu.


Į šį skyrių neįeina koksavimas (žr. 19.10), anglių ar rusvųjų anglių kasybai būdingų paslaugų veikla (žr. 09.90) ir briketų gamyba (žr. 19.20).

05.1 Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba
05.10 Juodųjų akmens anglių (antracito) kasyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

05.2 Rusvųjų anglių kasyba
05.20 Rusvųjų anglių kasyba

Į šią klasę įeina


Į šią klasę neįeina:

06 Žalios naftos ir gamtinių dujų gavyba

Į šį skyrių įeina žalios naftos gavyba, naftingųjų skalūnų ir naftingojo smėlio kasyba bei naftos išgavimas iš jų, gamtinių dujų gavyba ir skystųjų angliavandenilių atgavimas. Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su nuosavų naftos ir dujų telkinių eksploatavimu ir (arba) plėtojimu. Tokiai veiklai galima priskirti gręžinių gręžimą, komplektavimą ir įrengimą; separatorių, deemulgavimo įrenginių, smėlio nusodintuvų ir žalios naftos surinkimo tinklų eksploatavimą; visos kitos veiklos rūšys, susijusios su išgautos naftos ir gamtinių dujų paruošimu išvežti iš gavybos vietų.


Į šį skyrių neįeina:

06.1 Žalios naftos gavyba
06.10 Žalios naftos gavyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

06.2 Gamtinių dujų gavyba
06.20 Gamtinių dujų gavyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

07 Metalų rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina metalo mineralų (rūdų) požeminė ir atviroji gavyba ir kasyba iš jūros dugno. Taip pat įeina rūdų apdorojimo ir sodrinimo operacijos, tokios kaip rūdų trupinimas, smulkinimas, plovimas, džiovinimas, sukepinimas, išdegimas ar druskų išplovimas, gravitacinis atskyrimas ar flotacija.


Į šį skyrių neįeina:

07.1 Geležies rūdų kasyba
07.10 Geležies rūdų kasyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

07.2 Spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina spalvotųjų metalų rūdų kasyba.

07.21 Urano ir torio rūdų kasyba

Į šį skyrių įeina:


Į šią klasę neįeina:

07.29 Kitų spalvotųjų metalų rūdų kasyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

08 Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas

Į šį skyrių įeina ne tik gavyba šachtose ir karjeruose, bet ir sąnašinių nuosėdų valymas, uolienų trupinimas ir druskos džiovyklų naudojimas. Gauti produktai dažniausiai naudojami statyboje (pvz., smėlis, akmenys ir kt.) įvairioms medžiagoms (pvz., molis, gipsas, kalcis ir kt.), chemikalams gaminti ir kt.


Į šį skyrių neįeina išgautų naudingųjų iškasenų apdorojimas, išskyrus trupinimą, smulkinimą, pjaustymą, valymą, džiovinimą, rūšiavimą ir maišymą.

08.1 Akmens, smėlio ir molio karjerų eksploatavimas
08.11 Dekoratyvinio ir statybinio akmens, klinčių, gipso, kreidos ir skalūno karjerų eksploatavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

08.12 Smėlio ir žvyro karjerų eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

08.9 Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas
08.91 Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

08.92 Durpių gavyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

08.93 Druskos gavyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

08.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, kasyba ir karjerų eksploatavimas

Į šią klasę įeina:

09 Kasybai būdingų paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina specializuota kasybai būdingų pagalbinių paslaugų veikla, teikiama už atlygį arba pagal sutartį. Į šį skyrių įeina metalo ir ne metalo mineralų žvalgymo paslaugų teikimas naudojant tradicinius žvalgymo būdus, tokius kaip kernų paėmimas ir geologiniai stebėjimai, taip pat naftos gręžinių gręžimas, žvalgomasis ar pakartotinas jų gręžimas. Kitą būdingų paslaugų dalį sudaro naftos ir dujų gręžinių pagrindų statyba, naftos ir dujų gręžinių apsauginių vamzdžių cementacija, valymas, naftos ir dujų gręžinių valymas ir stūmoklinis siurbimas, kasyklų sausinimas ir vandens šalinimas, nuodangų kasyklose, pašalinimo paslaugos ir kt.

09.1 Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla
09.10 Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

09.9 Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla
09.90 Kitai kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


APDIRBAMOJI GAMYBA

C APDIRBAMOJI GAMYBA

10 Maisto produktų gamyba

Į šį skyrių įeina žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktų perdirbimas į žmonėms ar gyvūnams vartoti tinkamus maisto produktus. Be to, gaminami įvairūs tarpiniai produktai arba pusgaminiai, kurie tiesiogiai nėra maisto produktai. Dažnai yra gaminami didesnės ar mažesnės vertės, vienas su kitu susiję produktai (pvz., kailiai iš skerdyklų ar išspaudos iš aliejaus produktų). Kiekvienas skyrius yra sudarytas pagal veiklos rūšis, susijusias su skirtingomis produktų rūšimis: mėsa, žuvimi, vaisiais, uogomis ir daržovėmis, riebalais ir aliejumi, pieno produktais, grūdų malimo produktais, gyvūnų ėdalu ir kitais maisto produktais. Gamyba gali būti atliekama arba savo lėšomis, arba trečiųjų šalių užsakymu, pvz., skerdimas pagal užsakymą.

Į šį skyrių neįeina skirto nedelsiant suvartoti maisto paruošimas, koks yra restoranuose.

Tuo atveju, kai parduodama savos gamybos produkcija, net jeigu mažmeninė prekyba atliekama savo parduotuvėje, dalis veiklos rūšių, pvz., kepyklų, konditerijos parduotuvių, paruoštos mėsos parduotuvių veikla ir kt., yra prilyginamos produktų gamybai. Tačiau verslo vienetai, kurie atlieka tik minimalų apdirbimą ir iš esmės neperdirba produktų, yra priskiriami didmeninei ar mažmeninei prekybai (G sekcija).

Maisto paruošimas vartoti nedelsiant gamybos vietoje yra klasifikuojamas 56 skyriuje (Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla).


Gyvūnų ėdalo gamyba iš skerdyklų atliekų ar tarpinių produktų klasifikuojamas 10.9 grupėje, maisto ir gėrimų atliekų perdirbimas į antrines žaliavas yra klasifikuojamas 38.3, o maisto ir gėrimų atliekų šalinimas – 38.21 skyriuje.

10.1 Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba
10.11 Mėsos perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.12 Paukštienos perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.13 Mėsos ir paukštienos produktų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina

10.2 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.3 Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas
10.31 Bulvių perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

10.32 Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

Į šią klasę įeina: - vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba


Į šią klasę taip pat įeina: - šviežių vaisių, uogų ir daržovių koncentratų gamyba

10.39 Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.4 Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba

Į šią grupę įeina neapdoroto ir rafinuoto aliejaus, ir riebalų gamyba iš augalinių ar gyvūninių medžiagų, išskyrus taukų ir kitų maistinių gyvūninių riebalų lydymą ar valymą.

10.41 Aliejaus ir riebalų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.42 Margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamyba

Į šią klasę įeina:

10.5 Pieno produktų gamyba
10.51 Pieninių veikla ir sūrių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.52 Valgomųjų ledų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.6 Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Į šią grupę įeina grūdų ir daržovių malimas į miltus ar rupinius, ryžių malimas, valymas ir poliravimas, taip pat miltų mišinių ir tešlos iš jų gamyba.


Taip pat į šią grupę įeina šlapiasis kukurūzų ir daržovių malimas bei krakmolo ir krakmolo produktų gamyba.

10.61 Grūdų malimo produktų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.62 Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.7 Kepyklos ir miltinių produktų gamyba

Į šią grupę įeina kepyklos gaminių, makaronų, lakštinių, vermišelių ir panašių produktų gamyba.

10.71 Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.72 Džiūvėsių ir sausainių gamyba; ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba

Į šią klasę neįeina:

10.73 Makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamyba
10.8 Kitų maisto produktų gamyba

Į šią grupę įeina cukraus ir saldumynų, gatavo maisto ir patiekalų, kavos, arbatos ir prieskonių, taip pat greitai gendančių ir specializuotų maisto produktų gamyba.

10.81 Cukraus gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.82 Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.83 Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.84 Užgardų ir pagardų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.85 Paruoštų rupinių ir valgių gamyba

Į šią klasę įeina gatavų (t.y. paruoštų, pagardintų ir termiškai apdorotų) maisto ir patiekalų gamyba. Šie patiekalai, siekiant juos išsaugoti, yra apdoroti, pvz., sušaldyti, konservuoti, ir, kaip įprasta, paruošti parduoti juos įpakuojant ir paženklinant, t.y. į šią klasę neįeina skirto nedelsiant suvartoti maisto paruošimas, koks yra restorane. Patiekalu laikomas toks maistas, kuris pagamintas mažiausiai iš dviejų skirtingų produktų (išskyrus prieskonius ir kt.).

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.86 Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

Į šią klasę įeina:

10.89 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.9 Paruoštų pašarų gyvuliams gamyba
10.91 Paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamyba

Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

10.92 Paruošto ėdalo naminiams gyvūnėliams gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

11 Gėrimų gamyba

Į šį skyrių neįeina:

11.0 Gėrimų gamyba
11.01 Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas
11.02 Vynuogių vyno gamyba

Į šią klasę neįeina:

11.03 Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba

Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

11.04 Kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

11.05 Alaus gamyba

Į šią klasę taip pat įeina:

11.06 Salyklo gamyba
11.07 Gaiviųjų gėrimų gamyba; Mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba

Į šią klasę neįeina:

12 Tabako gaminių gamyba

Į ši skyrių įeina žemės ūkio produkto - tabako - perdirbimas į galutiniam vartojimui tinkamą produktą.

12.0 Tabako gaminių gamyba
12.00 Tabako gaminių gamyba

Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13 Tekstilės gaminių gamyba

Į šį skyrių įeina tekstilinių pluoštų paruošimas ir verpimas, taip pat audimas, tekstilės ir drabužių apdaila, gatavų tekstilės gaminių, išskyrus drabužius, (pvz., buitinių skalbinių, antklodžių, patiesalų, kilimėlių, pledų, suktinių gaminių ir kt.) gamyba. Natūraliųjų pluoštų auginimas klasifikuojamas 01 skyriuje, tačiau sintetinių pluoštų gamyba yra cheminis procesas, klasifikuojamas 20.60 klasėje. Drabužių siuvimas (gamyba) yra klasifikuojamas 14 skyriuje.

13.1 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas
13.10 Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

Į šią klasę įeina tekstilės pluoštų paruošimo operacijos ir jų verpimas. Šioms operacijoms atlikti gali būti naudojamos įvairios žaliavos, tokios kaip šilkas, vilna, kiti gyvūniniai, augaliniai arba cheminiai pluoštai, popierius ar stiklas ir kt.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.2 Tekstilės audimas
13.20 Tekstilės audimas

Į šią klasę įeina tekstilės gaminių audimas. Šiai operacijai atlikti gali būti naudojamos įvairios žaliavos, tokios kaip šilkas, vilna, kiti gyvūniniai, augaliniai arba cheminiai pluoštai, popierius ar stiklas ir kt.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.3 Tekstilės apdaila
13.30 Tekstilės apdaila

Į šią klasę įeina tekstilės gaminių ir drabužių apdaila, t.y. balinimas, dažymas, apretavimas ir panaši veikla.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.9 Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina tekstilės gaminių, tokių kaip gatavi tekstilės dirbiniai, kilimai ir kilimėliai, virvės, juostiniai audiniai, aplikacijos ir kt., išskyrus drabužius, gamyba.

13.91 Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba

Į šią klasę neįeina:

13.92 Gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba

Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.93 Kilimų ir kilimėlių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.94 Virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

13.95 Neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamyba
13.96 Kitų techninės ir pramoninės tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
13.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba
14 Drabužių siuvimas (gamyba)
14.1 Drabužių, išskyrus kailinius drabužius, siuvimas (gamyba)
14.11 Odinių drabužių siuvimas
14.12 Darbo drabužių siuvimas
14.13 Kitų viršutinių drabužių siuvimas
14.14 Apatinių drabužių siuvimas
14.19 Kitų drabužių siuvimas ir drabužių priedų gamyba
14.2 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
14.20 Kailinių dirbinių ir gaminių gamyba
14.3 Megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
14.31 Pėdkelnių, triko, kojinių ir kitų panašių megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba
14.39 Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba
15 Odos ir odos dirbinių gamyba
15.1 Odų rauginimas ir išdirbimas; lagaminų, rankinių, balno reikmenų ir pakinktų gamyba; kailių išdirbimas ir dažymas
15.11 Odų rauginimas ir išdirbimas; kailių išdirbimas ir dažymas
15.12 Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba
15.2 Avalynės gamyba
15.20 Avalynės gamyba
16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
16.1 Medienos pjaustymas ir obliavimas
16.10 Medienos pjaustymas ir obliavimas
16.2 Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
16.21 Faneravimo dangos ir medienos plokščių gamyba
16.22 Sumontuotų parketo grindų gamyba
16.23 Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba
16.24 Medinės taros gamyba
16.29 Kitų medienos gaminių gamyba; dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
17.1 Plaušienos, popieriaus ir kartono gamyba
17.11 Plaušienos gamyba
17.12 Popieriaus ir kartono gamyba
17.2 Popieriaus ir kartoninių gaminių gamyba
17.21 Gofruotojo popieriaus ir kartono bei taros iš popieriaus ir kartono gamyba
17.22 Buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamyba
17.23 Popierinių raštinės reikmenų gamyba
17.24 Sienų apmušalų (tapetų) gamyba
17.29 Kitų popierinių ir kartoninių gaminių gamyba
18 Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas
18.1 Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos
18.11 Laikraščių spausdinimas
18.12 Kitas spausdinimas
18.13 Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla
18.14 Įrišimas ir susijusios paslaugos
18.2 Įrašytų laikmenų tiražavimas
18.20 Įrašytų laikmenų tiražavimas
19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
19.1 Koksavimo krosnių produktų gamyba
19.10 Koksavimo krosnių produktų gamyba
19.2 Rafinuotų naftos produktų gamyba
19.20 Rafinuotų naftos produktų gamyba
20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
20.1 Pagrindinių chemikalų, trąšų ir azoto junginių, pirminių plastikų ir pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
20.11 Pramoninių dujų gamyba
20.12 Dažiklių ir pigmentų gamyba
20.13 Kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamyba
20.14 Kitų pagrindinių organinių chemikalų gamyba
20.15 Trąšų ir azoto junginių gamyba
20.16 Pirminių plastikų gamyba
20.17 Pirminio sintetinio kaučiuko gamyba
20.2 Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.20 Pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamyba
20.3 Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
20.30 Dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikų gamyba
20.4 Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių, kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
20.41 Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba
20.42 Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba
20.5 Kitų cheminių medžiagų gamyba
20.51 Sprogiųjų medžiagų gamyba
20.52 Klijų gamyba
20.53 Eterinio aliejaus gamyba
20.59 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamyba
20.6 Cheminių pluoštų gamyba
20.60 Cheminių pluoštų gamyba
21 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba
21.1 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.10 Pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamyba
21.2 Farmacinių preparatų gamyba
21.20 Farmacinių preparatų gamyba
22 Guminių ir plastikinių gaminių gamyba
22.1 Guminių gaminių gamyba
22.11 Guminių padangų ir kamerų gamyba; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas
22.19 Kitų guminių gaminių gamyba
22.2 Plastikinių gaminių gamyba
22.21 Plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamyba
22.22 Plastikinių pakuočių gamyba
22.23 Plastikinių statybos dirbinių gamyba
22.29 Kitų plastikinių gaminių gamyba
23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
23.1 Stiklo ir stiklo gaminių bei dirbinių gamyba
23.11 Plokščiojo stiklo gamyba
23.12 Plokščiojo stiklo pjaustymas ir apdorojimas
23.13 Tuščiavidurio stiklo gamyba
23.14 Stiklo pluoštų gamyba
23.19 Kito stiklo, įskaitant skirto techninėms reikmėms, gamyba ir apdorojimas
23.2 Ugniai atsparių gaminių gamyba
23.20 Ugniai atsparių gaminių gamyba
23.3 Statybinių medžiagų iš molio gamyba
23.31 Keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamyba
23.32 Degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamyba
23.4 Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba
23.41 Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba
23.42 Keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamyba
23.43 Keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamyba
23.44 Kitų techninės paskirties keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
23.49 Kitų keraminių gaminių ir dirbinių gamyba
23.5 Cemento, kalkių ir gipso gamyba
23.51 Cemento gamyba
23.52 Kalkių ir gipso gamyba
23.6 Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba
23.61 Betono gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba
23.62 Gipso gaminių, naudojamų statybinėms reikmėms, gamyba
23.63 Prekinio betono mišinio gamyba
23.64 Statybinių skiedinių gamyba
23.65 Fibrolito gamyba
23.69 Kitų betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba
23.7 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
23.70 Akmens pjaustymas, tašymas ir apdailinimas
23.9 Abrazyvinių gaminių ir niekur kitur nepriskirtų nemetalo mineralinių produktų gamyba
23.91 Abrazyvinių gaminių gamyba
23.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamyba
24 Pagrindinių metalų gamyba
24.1 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
24.10 Tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamyba
24.2 Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba
24.20 Plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamyba
24.3 Kitų plieno pirminio apdirbimo gaminių gamyba
24.31 Šaltasis strypų tempimas
24.32 Šaltasis siaurų juostų valcavimas
24.33 Šaltasis formavimas ar lankstymas
24.34 Šaltasis vielos tempimas
24.4 Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba
24.41 Tauriųjų metalų gamyba
24.42 Aliuminio gamyba
24.43 Švino, cinko ir alavo gamyba
24.44 Vario gamyba
24.45 Kitų spalvotųjų metalų gamyba
24.46 Branduolinio kuro perdirbimas
24.5 Metalų liejinių gamyba
24.51 Geležies liejinių gamyba
24.52 Plieno liejinių gamyba
24.53 Lengvųjų metalų liejinių gamyba
24.54 Kitų spalvotųjų metalų liejinių gamyba
25 Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba
25.1 Konstrukcinių metalo gaminių gamyba
25.11 Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
25.12 Metalinių durų ir langų gamyba
25.2 Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
25.21 Centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamyba
25.29 Kitų metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamyba
25.3 Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba
25.30 Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, gamyba
25.4 Ginklų ir šaudmenų gamyba
25.40 Ginklų ir šaudmenų gamyba
25.5 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
25.50 Metalo kalimas, presavimas, štampavimas ir profiliavimas; miltelių metalurgija
25.6 Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas
25.61 Metalų apdorojimas ir dengimas
25.62 Mechaninis apdirbimas
25.7 Valgomųjų įrankių, kitų įrankių ir bendrųjų metalo dirbinių gamyba
25.71 Valgomųjų ir kitų pjovimo įrankių gamyba
25.72 Spynų ir vyrių gamyba
25.73 Kitų įrankių gamyba
25.9 Kitų metalo gaminių gamyba
25.91 Plieninių statinių ir panašių talpyklų gamyba
25.92 Lengvųjų metalų taros gamyba
25.93 Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba
25.94 Tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamyba
25.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
26 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba
26.1 Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba
26.11 Elektroninių komponentų gamyba
26.12 Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba
26.2 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
26.20 Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba
26.3 Ryšių įrangos gamyba
26.30 Ryšių įrangos gamyba
26.4 Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
26.40 Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba
26.5 Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos gamyba; įvairių tipų laikrodžių gamyba
26.51 Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba
26.52 Įvairių tipų laikrodžių gamyba

Į šią klasę įeina laikrodžių, rankinių laikrodžių ir laikmačių bei jų dalių gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

26.6 Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba
26.60 Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

26.7 Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba
26.70 Optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamyba

Į šią klasę įeina optinių prietaisų ir lęšių, tokių kaip binokliai, mikroskopai (išskyrus elektroninius ir protoninius), teleskopai, prizmės bei lęšiai (išskyrus oftalmologinius) gamyba; lęšių dengimas ar poliravimas (išskyrus oftalmologinius); lęšių montavimas (išskyrus oftalmologinius); o taip pat fotografijos įrangos, tokios kaip fotoaparatai ir eksponometrai, gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

26.8 Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba
26.80 Magnetinių ir optinių laikmenų gamyba

Į šią klasę įeina įrašomų magnetinių ir optinių laikmenų gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27 Elektros įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina gaminančių, skirstančių ir naudojančių elektrą gaminių gamyba. Į skyrių taip pat įeina elektros apšvietimo, signalizavimo įrangos bei elektrinių buitinių prietaisų gamyba.


Į šį skyrių neįeina elektroninių gaminių gamyba (žr. 26 skyrių).

27.1 Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

Ši grupė apima galios, skirstomųjų ir specialiųjų transformatorių gamybą; elektros variklių, generatorių ir jų agregatų gamybą.

27.11 Elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamyba

Į šią klasę įeina visų rūšių elektros variklių ir transformatorių gamyba: kintamosios srovės (AC), nuolatinės srovės (DC) bei kintamosios ir nuolatinės srovės (AC / DC).

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.12 Elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.2 Baterijų ir akumuliatorių gamyba
27.20 Baterijų ir akumuliatorių gamyba

Į šią klasę įeina neįkraunamų ir pakartotinai įkraunamų baterijų gamyba

Į šią klasę įeina:

27.3 Laidų ir instaliacijos įtaisų gamyba

Į šią grupę įeina elektrai laidžių ar nelaidžių elektros instaliacijos įtaisų, nežiūrint kokia jų medžiaga, elektrinėms grandinėms montuoti, gamyba. Į šią grupę taip pat įeina laidų izoliavimas ir skaidulinės optikos kabelių gamyba.

27.31 Skaidulinės optikos kabelių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.32 Kitų elektronikos bei elektros laidų ir kabelių gamyba

Į šią klasę neįeina:


Į šią klasę neįeina:

27.33 Instaliacijos įtaisų gamyba

Į šią klasę įeina elektrai laidžių ar nelaidžių elektros instaliacijos įtaisų, nežiūrint kokia jų medžiaga, elektrinėms grandinėms montuoti, gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.4 Elektros apšvietimo įrangos gamyba
27.40 Elektros apšvietimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina elektros kaitinamųjų lempų ir vamzdelių, jų dalių ir komponentų (išskyrus elektros lempų stiklo ruošinius) gamyba; elektrinių šviestuvų ir jų komponentų (išskyrus elektrai laidžius instaliacijos įtaisus) gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.5 Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią grupę įeina mažų elektrinių prietaisų ir elektrinių namų apyvokos reikmenų, buitinių ventiliatorių, buitinių dulkių siurblių, buitinių elektrinių grindų valymo mašinų, buitinių maisto ruošimo prietaisų, buitinės skalbimo įrangos, buitinių šaldytuvų, spintinių ir dėžinių šaldiklių bei kitų elektrinių ir neelektrinių buitinių prietaisų, tokių kaip indaplovės, vandens šildytuvai, atliekų šalintuvai, gamyba. Ši grupė apima prietaisų su elektra, dujomis arba kitokiais kuro šaltiniais, gamybą.

27.51 Buitinių elektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

27.52 Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba

Į šią klasę įeina:

27.9 Kitos elektros įrangos gamyba
27.90 Kitos elektros įrangos gamyba

Į šią klasę įeina įvairios elektrinės įrangos, kitokios nei varikliai, generatoriai, transformatoriai, baterijos ir akumuliatoriai, instaliacijos laidai ir įtaisai, apšvietimo įranga ir buitiniai prietaisai, gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28 Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina mašinų ir įrangos, kuriomis nepriklausomai apdorojamos medžiagos tiek mechaniniu, tiek terminiu būdu arba atliekamos operacijos su medžiagomis (pvz., krovinių tvarkymas, purškimas, svėrimas ar pakavimas), gamyba, įskaitant jų mechaninių komponentų, kurie kuria arba naudoja energiją, taip pat ir bet kokių specialiai gaminamų pirminių dalių gamyba. Čia įeina ir stacionarieji, ir kilnojamieji, taip pat rankiniai įtaisai, nepaisant ar tai pramoniniai, ar statybiniai, ar civilinės inžinerijos, ar žemės ūkio, ar namų ūkio įtaisai. Šiam skyriui taip pat priklauso specialiosios keleivių ar krovinių vežimui apribotose valdose skirtos įrangos gamyba.

Šiame skyriuje specialios paskirties mašinų, t.y. mašinų, skirtų naudoti tik vienoje NACE veiklos rūšyje ar nedidelėje veiklos rūšių grupėje, gamyba atskiriama nuo bendros paskirties mašinų, naudojamų daugelyje NACE klasifikuojamų veiklos rūšių, gamybos.


Į šį skyrių taip pat įeina kitos, niekur kitur šiame klasifikatoriuje nenurodytos, naudojamos arba nenaudojamos gaminių gamybai specialiosios paskirties mašinų, tokių kaip atrakcionų įranga, automatinė boulingo takelių įranga ir kt., gamyba


Į šį skyrių neįeina bendrojo naudojimo metalo gaminių (25 skyrius), susietųjų valdymo įtaisų, kompiuterių įrangos, matavimo ir bandymo įrangos, elektros skirstomosios ir valdymo įrangos (26 – 27 skyriai) ir bendrosios paskirties variklinių transporto priemonių (29 – 30 skyriai) gamyba.

28.1 Bendrosios paskirties mašinų gamyba
28.11 Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.12 Hidraulinės energijos įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.13 Kitų siurblių ir kompresorių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.14 Kitų čiaupų ir sklendžių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.15 Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.2 Kitų bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba
28.21 Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.22 Kėlimo ir krovimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.23 Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.24 Variklinių rankinių įrankių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.25 Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.29 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų ir įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.3 Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba
28.30 Žemės ir miškų ūkio mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.4 Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba

Į šią grupę įeina metalo formavimo mašinų ir staklių gamyba, t.y. metalų ir kitų medžiagų (medienos, kaulo, akmens, kietosios gumos, kietųjų plastikų, šaltojo stiklo ir kt.), apdirbimo staklių, įskaitant tas, kuriose naudojamas lazerio pluoštas, ultragarso bangos, plazmos lankas, magnetinis impulsas ir kt., gamybą.

28.41 Metalo formavimo įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.49 Kitų staklių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.9 Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba

Į šią grupę įeina specialiosios paskirties mašinų, t.y. mašinų, naudojamų išskirtinai pramoninėse NACE veiklos rūšyse ar mažose šių veiklos rūšių grupelėse, gamyba. Nors dauguma jų naudojamos gaminių gamybos procesuose, tokiuose kaip maisto produktų ar tekstilės gamyba, į šią grupę taip pat įeina ir kitose specifinėse (nepramoninėse) veiklos rūšyse naudojamų mašinų, tokių kaip orlaivių paleidimo įrenginiai ar atrakcionų parko įranga, gamyba.

28.91 Metalurgijos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.92 Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.93 Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.94 Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

28.95 Popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:

28.96 Plastikų ir gumos gamybos mašinų gamyba

Į šią klasę įeina:

28.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, specialiosios paskirties mašinų gamyba

Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties mašinų gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

29 Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba

Į šį skyrių įeina keleivinių arba krovininių variklinių transporto priemonių gamyba. Įvairių dalių ir pagalbinių reikmenų gamyba, taip pat priekabų ir puspriekabių gamyba. Šiame skyriuje pagamintų transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas yra klasifikuojami 45.20 klasėje.

29.1 Variklinių transporto priemonių gamyba
29.10 Variklinių transporto priemonių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

29.2 Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba
29.20 Variklinių transporto priemonių kėbulų gamyba; priekabų ir puspriekabių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

29.3 Variklinių transporto priemonių ir jų dalių bei pagalbinių reikmenų gamyba
29.31 Variklinių transporto priemonių ir jų elektros ir elektroninės įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

29.32 Variklinių transporto priemonių ir jų kitų dalių bei reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

30 Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba

Į šį skyrių įeina transporto įrangos gamyba, tokia kaip laivų statyba ir valčių gamyba, geležinkelio riedmenų ir lokomotyvų gamyba, orlaivių ir erdvėlaivių gamyba, ir jos dalių gamyba.

30.1 Įvairių tipų laivų statyba

Į šią grupę įeina laivų, valčių ir kitų plūdriųjų statinių, skirtų transporto ir kitiems komerciniams tikslams, taip pat sporto ir pramoginiams tikslams, statyba.

30.11 Laivų ir plūdriųjų konstrukcijų statyba

Į šią klasę įeina laivų, išskyrus sportinius ar pramoginius, ir plūdriųjų statinių statyba:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.12 Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.2 Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba
30.20 Geležinkelio lokomotyvų bei riedmenų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.3 Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba
30.30 Orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.4 Karinių kovinių transporto priemonių gamyba
30.40 Karinių kovinių transporto priemonių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.9 Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba

Į šią grupę įeina kitos transporto įrangos nei variklinės transporto priemonės, geležinkelio transporto priemonės, vandens, oro ar kosminės erdvės transporto priemonės bei karinės transporto priemonės gamyba.

30.91 Motociklų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

30.92 Dviračių ir invalidų vežimėlių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę įeina:

30.99 Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

31 Baldų gamyba

Į šį skyrių įeina baldų ir susijusių gaminių iš bet kokių medžiagų, išskyrus akmenį, betoną ir keramiką, gamyba. Baldų gamyboje naudojami procesai yra standartiniai medžiagų ir jungiamųjų komponentų formavimo metodai, įskaitant pjaustymą, liejimą ir laminavimą. Gaminio dizainas estetinės ir funkcinės kokybės požiūrių yra svarbus gamybos proceso aspektas.

Kai kurie baldų gamyboje naudojami procesai yra panašūs į kitose gamybos šakose naudojamus procesus. Pavyzdžiui, medienos tašų pjovimas ir surinkimas yra klasifikuojami 16 skyriuje (Medienos ir medienos gaminių gamyba). Tačiau daugialypiai procesai atskiria medinių baldų gamybą nuo medienos gaminių gamybos. Panašiai, metalinių baldų gamyboje naudojamos technologijos taip pat taikomos valcuotų gaminių, klasifikuojamų 25 skyriuje, gamyboje (Surenkamų metalo gaminių gamyba). Plastikinių baldų liejimo procesas yra panašus į kitų plastikinių gaminių liejimą. Vis dėlto plastikinių baldų gamyba priskirtina specializuotai veiklai.

31.0 Baldų gamyba
31.01 Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamyba

Į šią klasę įeina bet kurios rūšies baldų iš bet kurių medžiagų (išskyrus akmenį, betoną ar keramiką), naudojamų bet kurioje vietoje ir įvairios paskirties, gamyba. Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

31.02 Virtuvės baldų gamyba

Į šią klasę įeina:

31.03 Čiužinių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

31.09 Kitų baldų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

32 Kita gamyba

Į šį skyrių įeina įvairių, niekur kitur neklasifikuojamų, gaminių gamyba. Kadangi tai įvairialypės veiklos skyrius, gamybos procesai, naudojamos medžiagos ir pagamintų prekių paskirtis yra labai įvairi, o įprasti klasių grupavimo į skyrius kriterijai čia netaikomi.

32.1 Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

Į šią grupę įeina juvelyrinių ir dirbtinės bižuterijos dirbinių bei gaminių gamyba.

32.11 Monetų kalimas

Į šią klasę įeina:

32.12 Papuošalų, juvelyrinių ir panašių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.13 Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.2 Muzikos instrumentų gamyba
32.20 Muzikos instrumentų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.3 Sporto reikmenų gamyba
32.30 Sporto reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina sporto ir atletikos reikmenų gamyba (išskyrus drabužius ir avalynę).

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.4 Žaidimų ir žaislų gamyba
32.40 Žaidimų ir žaislų gamyba

Į šią klasę įeina lėlių, žaislų ir žaidimų (įskaitant elektroninius žaidimus), modelių ir vaikiškų transporto priemonių (išskyrus metalinius dviratukus ir triratukus), gamyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.5 Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba
32.50 Medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų ir reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina laboratorinių aparatų, chirurginių ir medicininių instrumentų, chirurginių prietaisų ir medžiagų, odontologinės įrangos ir medžiagų, ortodontinių gaminių, dantų protezų ir ortodontinių prietaisų gamyba. Į šią klasę taip pat įeina medicininių, odontologinių ir panašių baldų gamyba, kurių papildomos specifinės funkcijos sąlygoja produktų, tokių kaip odontologinės kėdės su įrengtomis hidraulinėmis funkcijomis, paskirtį.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

32.9 Niekur kitur nepriskirta gamyba
32.91 Šluotų ir šepečių gamyba

Į šią klasę įeina:

32.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33 Mašinų ir įrangos remontas ir įrengimas

Į šį skyrių įeina specializuotas gaminių, pagamintų apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti mašinų, įrangos ir kitų gaminių darbinę būklę. Taip pat įeina bendroji ar einamoji šių gaminių techninė priežiūra (t.y. kasdienė priežiūra), kuri turi užtikrinti efektyvų jų veikimą bei avarijų ir nereikalingų remontų prevenciją.

Į šį skyrių įeina tik specializuotas remontas ir techninė priežiūra. Nemažai remonto darbų atlieka mašinų, įrangos ir kitų reikmenų gamintojai, tokiu atveju į šias remonto ir apdirbamosios gamybos veiklos rūšis įtrauktų verslo vienetų klasifikavimas yra atliekamas pagal pridėtosios vertės principą, pagal kurį šios suderintos veiklos rūšys dažnai priskiriamos gaminių gamybai. Tas pats principas taikomas ir suderintai su remontu prekybai.

Mašinų ir įrangos rekonstravimas ar atgaminimas yra priskiriami apdirbamajai gamybai ir įeina į kitus šios sekcijos skyrius.

Reikmenų, naudojamų kaip gamybos priemonės, kaip ir plataus vartojimo reikmenų taisymas ir techninė priežiūra paprastai klasifikuojami kaip namų ūkio reikmenų taisymas ir techninė priežiūra (pvz., įstaigų ir namų baldų taisymas, žr. 95.24).

Į šį skyrių taip pat įeina specializuotas mašinų įrengimas. Tačiau įrangos, kuri yra neatsiejama pastatų ar panašių statinių dalis, pvz., elektros instaliacija, eskalatorių ar oro kondicionavimo sistemų montavimas, įrengimas yra priskiriamas statybai.


Į šį skyrių neįeina:

33.1 Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remontas

Į šią grupę įeina specializuotas gaminių, pagamintų apdirbamosios gamybos sektoriuje, remontas, siekiant atkurti šių metalo gaminių, mašinų, įrangos ir kitų gaminių darbinę būklę. Taip pat įeina bendroji ar einamoji šių gaminių techninė priežiūra (t.y. kasdienė priežiūra), kuri turi užtikrinti efektyvų jų veikimą bei avarijų ir nereikalingų remontų prevenciją.


Į šią grupę neįeina:

33.11 Metalo gaminių remontas

Į šią klasę įeina 25 skyriuje pagamintų metalo gaminių remontas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.12 Mašinų remontas

Į šią klasę įeina pramoninių mašinų ir įrangos remontas bei techninė priežiūra, pvz., komercinių ir pramoninių mašinų geležčių ir pjūklų galandimas ir pakeitimas; suvirinimas (pvz., automobilių, bendrosios paskirties); žemės ūkio, kitų sunkiųjų bei pramoninių mašinų ir įrangos (pvz., šakinių krautuvų ir kitos medžiagų kėlimo įrangos, staklių, komercinės šaldymo įrangos, statybos įrangos ir kasybos mašinų) remontas, įskaitant ir 28 skyriuje klasifikuojamas mašinas ir įrangą.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.13 Elektroninės ir optinės įrangos remontas

Į šią klasę įeina 26.5, 26.6 ir 26.7 grupėse pagamintų gaminių, išskyrus namų ūkio reikmenis, remontas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę įeina 27 skyriuje pagamintų gaminių, išskyrus pagamintus 27.5 grupėje (buitiniai prietaisai ir aparatai), taisymas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:

Į šią klasę neįeina:

33.14 Elektros įrangos remontas

Į šią klasę įeina 27 skyriuje pagamintų gaminių, išskyrus pagamintus 27.5 grupėje (buitiniai prietaisai ir aparatai), taisymas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.15 Įvairių tipų laivų remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina laivų ir katerių remontas ir techninė priežiūra. Tačiau pramoninė laivų rekonstrukcija ar kapitalinis remontas klasifikuojami 30 skyriuje.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.16 Orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina orlaivių ir erdvėlaivių remontas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.17 Kitų transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra

Į šią klasę įeina kitos 30 skyriuje pagamintos transporto įrangos, išskyrus motociklus ir dviračius, remontas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.19 Kitos įrangos remontas

Į šią klasę įeina įrangos, neįtrauktos į kitas šio skyriaus klases, taisymas ir techninė priežiūra.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

33.2 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas
33.20 Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimas

Į šią klasę įeina specializuotas mašinų įrengimas. Tačiau įrangos, kuri yra neatsiejama pastatų ar panašių statinių dalis, pvz., eskalatorių, elektros instaliacijos, įsilaužimo signalizavimo ar oro kondicionavimo sistemų, įrengimas yra priskiriamas statybai.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

D ELEKTROS, DUJŲ, GARO TIEKIMAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

Šioje sekcijoje klasifikuojama veikla, susijusi su elektros energijos, gamtinių dujų, garo, karšto vandens tiekimu, naudojant nuolatines tiekimo linijų, magistralių ir vamzdynų infrastruktūras (tinklus). Tinklo didumas nėra lemiamas veiksnys; čia taip pat įeina elektros, dujų, garo, karšto vandens ir pan. tiekimas pramoniniams rajonams arba gyvenamiesiems pastatams. Todėl į šią sekciją įeina elektros ir dujų įrenginių, generuojančių, valdančių ir paskirstančių elektros energiją arba dujas, eksploatavimas.


Taip pat įeina garo ir kondicionuoto oro tiekimas.


Į šią sekciją neįeina vandens ir nuotakyno įrenginių eksploatavimas, žr. 36, 37. Į šią sekciją taip pat neįeina (tolimasis) dujų transportavimas vamzdynais.

35 Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
35.1 Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

Į šią grupę įeina elektros energijos gamyba, perdavimas nuo jos generavimo įrenginių į paskirstymo centrus ir paskirstymas galutiniams vartotojams.

35.11 Elektros gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

35.12 Elektros perdavimas

Į šią klasę įeina:

35.13 Elektros paskirstymas

Į šią klasę įeina:

35.14 Elektros pardavimas

Į šią klasę įeina:

35.2 Dujų gamyba; dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

Į šią grupę įeina dujų gamyba ir gamtinių arba sintetinių dujų paskirstymas vartotojams dujotiekiais. Į šią grupę įeina dujų pardavimo brokerių arba agentų, atliekančių pardavimą per kitų valdomas dujų skirstomąsias sistemas, veikla. Į šią grupę neįeina atskirų magistralinių (paprastai ilgų nuotolių) dujotiekių, sujungiančių dujų gamintojus su dujų paskirstytojais, arba miestų centrus, eksploatavimas; ši veikla įeina į kitą transportavimo vamzdynais veiklą.

35.21 Dujų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

35.22 Dujinio kuro paskirstymas dujotiekiais

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

35.23 Dujų pardavimas dujotiekiais

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

35.3 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas
35.30 Garo tiekimas ir oro kondicionavimas

Į šią klasę įeina:


VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

E VANDENS TIEKIMAS NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS

Į šią sekciją įeina veikla, susijusi su įvairių atliekų, tokių kaip kietosios ir nekietosios pramoninės ar namų ūkio atliekos, bei užterštų statybviečių tvarkymu (įskaitant surinkimą, apdorojimą ir šalinimą). Atliekų ar nuotekų tvarkymo procese gaunami produktai gali būti šalinami arba panaudojami kituose gamybos procesuose. Į šią sekciją taip pat įtraukta vandens tiekimo veikla, nes ji dažnai yra atliekama kartu su nuotekas valančių įrenginių eksploatavimu arba ją atlieka kitos įmonės, taip pat užsiimančios nuotekų valymu.

36 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

Į šį skyrių įeina buitinėms ir gamybinėms reikmėms skirto vandens surinkimas, paruošimas ir paskirstymas. Į šį skyrių taip pat įeina vandens surinkimas iš įvairių šaltinių ir paskirstymas naudojant įvairias priemones.

36.0 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas
36.00 Vandens rinkimas, valymas ir tiekimas

Į šią klasę įeina vandens surinkimas, paruošimas ir paskirstymas buitinėms ir gamybinėms reikmėms. Čia įeina vandens surinkimas iš įvairių šaltinių taip pat paskirstymas naudojant įvairias priemones. Į šią klasę taip pat įeina drėkinimo kanalų eksploatavimas, nors drėkinimo, naudojant purkštuvus, ir panašių žemės ūkio paslaugų veikla nėra įtraukta. Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

37 Nuotekų valymas

Į šį skyrių įeina nuotakynų ar nuotekų valymo įrenginių, surenkančių, valančių ir šalinančių nuotekas, eksploatavimas.

37.0 Nuotekų valymas
37.00 Nuotekų valymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

38 Atliekų rinkimas, tvarkymas ir šalinimas; medžiagų panaudojimas

Į šį skyrių įeina atliekų surinkimas, apdorojimas ir šalinimas. Į šį skyrių taip pat įeina vietinis atliekų transportavimas ir medžiagų atgavimo įrenginių, (t.y. atskiriančių perdirbtines medžiagas nuo atliekų srauto) eksploatavimas.

38.1 Atliekų rinkimas

Į šią grupę įeina namų ūkių ir įmonių atliekų surinkimas, naudojant šiukšliadėžes, ratines šiukšliadėžes, konteinerius ir kt. Ši grupė apima nepavojingų ir pavojingų atliekų, pvz., atliekų iš namų ūkių, panaudotų baterijų, vartoto aliejaus ir riebalų, skystų tepalų atliekų iš laivų, vartoto tepalo iš garažų, taip pat statybos ir nugriovimo atliekų, surinkimą.

38.11 Nepavojingųjų atliekų rinkimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

38.12 Pavojingųjų atliekų rinkimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų pavojingų atliekų, t.y. sprogiųjų, oksiduojančiųjų, degiųjų, toksiškųjų, dirginančiųjų, kancerogeninių, korozinių, užkrečiamųjų arba kitokių medžiagų ir preparatų, kurie yra žalingi žmogaus sveikatai ir aplinkai, surinkimas. Be to, transportavimo tikslais gali būti atliekami atliekų identifikavimas, apdorojimas, pakavimas ir ženklinimas.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

38.2 Atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią grupę įeina įvairių atliekų išankstinis apdorojimas prieš šalinimą ir šalinimas naudojant įvairias priemones, tokias kaip organinių atliekų apdorojimas šalinimo tikslais; užkrėstų gyvų ar kritusių gyvūnų ir kitokių užterštų atliekų apdorojimas ir šalinimas; ligoninių ir kitų pereinamųjų radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir šalinimas ir t.t.; atliekų išvertimas ant žemės ar į vandenį; atliekų užkasimas ar aparimas; naudotų daiktų, tokių kaip šaldytuvai, šalinimas, siekiant sunaikinti kenksmingas atliekas; atliekų šalinimas deginant. Į šią grupę taip pat įeina energijos atgavimas, deginant atliekas.


Į šią grupę neįeina:

38.21 Nepavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų nepavojingų atliekų šalinimas ir apdorojimas:


Į šią klasę neįeina:

38.22 Pavojingųjų atliekų tvarkymas ir šalinimas

Į šią klasę įeina kietųjų ir nekietųjų pavojingų atliekų, įskaitant sprogiąsias, oksiduojančiąsias, degiąsias, toksines, dirginančias, kenksmingas, kancerogenines, korozines, užkrečiamąsias ir kitokias medžiagas ir preparatus, kurie yra žalingi žmogaus sveikatai ir aplinkai, šalinimas ir išankstinis apdorojimas prieš šalinimą

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

38.3 Medžiagų atgavimas
38.31 Mašinų duženų išmontavimas

Į šią klasę įeina bet kokių duženų (automobilių, laivų, kompiuterių, televizorių ir kitos įrangos) išmontavimas medžiagų atgavimo tikslais.


Į šią klasę neįeina:

38.32 Išrūšiuotų medžiagų atgavimas

Į šią klasę įeina metalų ir nemetalų atliekų, laužo ir kitų gaminių perdirbimas į antrines žaliavas. Taip pat įeina medžiagų atgavimas iš atliekų srauto toks kaip (1) atskyrimas ir rūšiavimas atgavimui tinkamų medžiagų iš nepavojingų atliekų srauto (pvz., šiukšlių) ar (2) atgavimui tinkamų medžiagų, tokių kaip popierius, plastmasė, skardinės ir metalas, mišinio suskaidymas ir rūšiavimas pagal medžiagų rūšis. Mechaninio arba cheminio perdirbimo pavyzdžiai yra:


Į šią klasę neįeina:

39 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Į šį skyrių įeina regeneravimo paslaugų teikimas, t.y. užterštų pastatų ir statybviečių, dirvožemio, paviršinio ar gruntinio vandens taršos šalinimas.

39.0 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba
39.00 Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


STATYBA

F STATYBA

Į šią sekciją įeina pastatų ir inžinierinių statinių bendroji statyba ir specialieji statybos darbai. Tai gali būti nauja statyba, remontas, priestatų statyba ir rekonstrukcija, surenkamųjų pastatų ar statybinių konstrukcijų montavimas statybvietėje, taip pat laikino pobūdžio statinių statyba. Bendroji statyba susideda iš gyvenamųjų būstų, įstaigų pastatų, parduotuvių ir kitokių viešųjų bei komunalinių statinių, žemės ūkio pastatų ir kt. statybos ir inžinierinių statinių ir tiesinių, tokių kaip autostrados, gatvės, tiltai, tuneliai, geležinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie vandens statiniai, drėkinimo sistemos, nuotakynai, pramonės įrenginiai, vamzdynai ir elektros linijos, sporto įrenginiai ir kt., statymo ir tiesimo darbai. Statybos darbai gali būti atliekami savo lėšomis ar už atlygį arba pagal sutartį. Dalį darbų, kartais ir visus, gali atlikti subrangovas. Čia priskiriamas subjektas, visiškai atsakingas už statybų projektą. Taip pat įeina pastatų ir inžinerinių statinių remontas. Į šią sekciją įeina pilnutinė pastatų statyba (skyrius 41), pilnutinė inžinierinių statinių statyba (skyrius 42), taip pat specialieji statybos darbai tuo atveju, jeigu jie yra statybų proceso dalis (skyrius 43). Statybos įrangos, su operatoriaus samdymu, nuoma priskiriama prie specialiųjų statybos darbų, atliekamų naudojant šią įrangą.


Į šią sekciją taip pat įeina pastatų ar inžinierinių statinių statybos projektų įgyvendinimas, sutelkiant finansines, technines ir fizines priemones, reikalingas statybų projektams realizuoti pardavimo tikslais. Jeigu ši veikla vykdoma ne statybų projektų pardavimo, o eksploatavimo (pvz., patalpų šiuose pastatuose nuomos, gamybinės veiklos šiose įrenginiuose) tikslais, tada ji nepriskiriama šiai sekcijai, bet klasifikuojama pagal vykdytojo funkcijas, t.y. nekilnojamasis turtas, apdirbamoji gamyba ir kt.

41 Pastatų statyba

Į šį skyrių įeina bendroji visų rūšių pastatų statyba. Tai gali būti nauja statyba, remontas, priestatų statyba, rekonstrukcija, surenkamųjų pastatų ar statybinių konstrukcijų montavimas statybvietėse, taip pat laikino pobūdžio statinių statyba. Taip pat įeina gyvenamųjų būstų, įstaigų pastatų, parduotuvių ir kitokių viešųjų bei komunalinių pastatų, žemės ūkio pastatų ir kt. statyba.

41.1 Statybų plėtra
41.10 Statybų plėtra

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

41.2 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Į šią grupę įeina užbaigta gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba pardavimui savo lėšomis arba už atlygį ar pagal sutartį. Dalį darbų arba netgi visus statybos darbus gali atlikti subrangovas. Tuo atveju, jeigu yra atliekami tik tam tikri specifiniai statybos darbai, veikla yra klasifikuojama 43 skyriuje.

41.20 Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

42 Inžinerinių statinių statyba

Į šį skyrių įeina inžinerinių statinių bendroji statyba. Čia įeina nauja statyba, remontas, išplėtimas ir rekonstravimas, surenkamųjų konstrukcijų montavimas statybvietėje, taip pat laikino pobūdžio statinių statyba.

Į šį skyrių įeina stambių inžinerinių statinių ir tiesinių, tokių kaip automagistralės, gatvės, tiltai, tuneliai, geležinkeliai, aerodromai, uostai ir kitokie hidrotechniniai statiniai, drėkinimo sistemos, nuotakynai, pramoniniai įrenginiai, vamzdynai ir elektros linijos, atvirieji sporto įrenginiai ir kt., statymas ir tiesimas. Statybos darbai gali būti atliekami savo lėšomis arba už atlygį ar pagal sutartį. Dalį darbų, kartais ir visus, gali atlikti subrangovas.

42.1 Kelių ir geležinkelių tiesimas
42.11 Kelių ir automagistralių tiesimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.12 Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.13 Tiltų ir tunelių statyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.2 Komunalinių statinių statyba
42.21 Komunalinių nuotekų statinių statyba

Į šią klasę įeina skirstomųjų takių medžiagų transportavimo vamzdynų tiesyba ir su jomis susijusių pastatų ir statinių, kurie yra neatskiriama šių sistemų dalis, statyba. Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.22 Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba

Į šią klasę įeina skirstomųjų energijos ir ryšių linijų tiesyba ir su jomis susijusių pastatų ir statinių, kurie yra neatskiriama šių sistemų dalis, statyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.9 Kitų inžinerinių statinių statyba
42.91 Vandens statinių statyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

42.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

43 Specializuota statybos veikla

Į šį skyrių įeina specializuota statybos veikla, t.y. pastatų dalių statyba ir inžineriniai statybos darbai ar paruošimas tokiems darbams. Šios veiklos rūšys dažniausiai yra specializuotos vienoje srityje, bendroje skirtingiems statiniams, reikalaujančios specialių įgūdžių ar įrangos, pvz., polių kalimas, pamatų klojimas, karkaso darbai, betono darbai, mūrijimo darbai, akmenų mūrijimas, pastolių statymas, stogų dengimas ir kt. Plieninių konstrukcijų montavimas priskiriamas tik tuo atveju, jeigu konstrukcijos dalys yra ne savos gamybos. Daugeliu atvejų specialieji statybos darbai atliekami pagal subrangos sutartis, tačiau itin dažnai statinių remonto darbai turto savininkams atliekami tiesiogiai. Be to, į šį skyrių įeina pastatų apdailos ir statybos baigiamieji darbai. Į skyrių įeina visų rūšių įrenginių, reikalingų statybos objektui funkcionuoti iš esmės, įrengimas. Šios veiklos rūšys dažniausiai vykdomos statybvietėse, nors dalis darbų gali būti atliekama specialiose dirbtuvėse. Tokioms veiklos rūšims priskiriami vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, antenų, pavojaus signalizavimo sistemų įrengimas ir kiti elektros montavimo darbai, automatinių gesinimo sistemų, liftų ir eskalatorių įrengimas ir kt. Čia įeina ir vandens, šilumos ir garso izoliacijos įrengimas, metalo lakštų apdirbimas, komercinių šaldymo įrenginių įrengimas, kelių, geležinkelių, oro uostų, jūros uostų apšvietimo ir signalizavimo sistemų įrengimas ir kt. Taip pat įeina tokio tipo, kaip ir minėtos veiklos rūšys, remontas. Statybos baigiamieji darbai aprėpia veiklos rūšis, tokias kaip įstiklinimas, tinkavimas, dažymas, grindų ir sienų dengimas plytelėmis ar kitokiomis medžiagomis, tokiomis kaip parketas, kiliminė danga, sienų apmušalai ir kt., grindų šlifavimas, ir veiklos rūšis, susijusias su baigiamaisiais dailidės darbais, akustikos įrengimo darbais, išoriniais valymo darbas ir kt. darbais, reikalingais statybai užbaigti arba statinių apdailai atlikti. Taip pat įeina tokio tipo, kaip ir minėtos veiklos rūšys, remontas. Statybinės įrangos, su operatoriaus samdymu, nuoma klasifikuojama atsižvelgiant į veiklos rūšis, atliekamas naudojant šią įrangą.

43.1 Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas

Į šią grupę įeina statybvietės paruošimas vėliau numatytoms statyboms, įskaitant aikštelėje esančių statinių šalinimą.

43.11 Statinių nugriovimas

Į šią klasę įeina:

43.12 Statybvietės paruošimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.13 Žvalgomasis gręžimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.2 Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimas

Į šią grupę įeina pastato funkcionavimui reikalingų sistemų, tokių kaip elektros, vidaus vamzdynų (vandens, dujų ir kanalizacijos sistemų), šildymo ir oro kondicionavimo sistemų, liftų ir kt., įrengimas.

43.21 Elektros sistemų įrengimas

Į šią klasę įeina elektros sistemų įrengimas visų rūšių pastatuose ir inžineriniuose statiniuose.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.22 Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas

Į šią klasę įeina vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas, įskaitant išplėtimą ir rekonstravimą, techninę priežiūrą ir remontą.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.29 Kitos įrangos įrengimas

Į šią klasę įeina kitokios nei elektros, vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų ar pramoninių mašinų įrangos įrengimas pastatuose ir inžineriniuose statiniuose

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.3 Statybos baigimas ir apdaila
43.31 Tinkavimas

Į šią klasę įeina:

43.32 Staliaus dirbinių įrengimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

43.33 Grindų ir sienų dengimas
43.34 Dažymas ir stiklinimas
43.39 Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
43.9 Kita specializuota statybos veikla
43.91 Stogų dengimas
43.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota statybos veikla

DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

G DIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTAS

45 Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

Į šį skyrių įeina visa su variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais, įskaitant krovininius automobilius ir sunkvežimius, susijusi veikla (išskyrus gamybą ir nuomą), pvz., naujų ir naudotų transporto priemonių didmeninė ir mažmeninė prekyba, transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas, didmeninė ir mažmeninė variklinių transporto priemonių ir motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekyba. Į šį skyrių taip pat įeina didmeninės ar mažmeninės transporto priemonių atsarginių dalių prekybos tarpininkų veikla, automobilių didmeninė prekyba aukcionuose ir internetu.


Į šį skyrių taip pat įeina transporto priemonių plovimas, poliravimas ir kt.


Į šį skyrių neįeina mažmeninė prekyba automobiliniais degalais, tepalais ir aušalais bei variklinių transporto priemonių arba motociklų nuoma.

45.1 Variklinių transporto priemonių pardavimas
45.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių pardavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

45.19 Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

45.2 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
45.20 Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

45.3 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų pardavimas

Į šią grupę įeina didmeninė ir mažmeninė prekyba įvairiomis variklinių transporto priemonių dalimis, komponentais, atsargomis, įrankiais ir pagalbiniais reikmenimis, pvz.:

45.31 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba
45.32 Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninė prekyba

Į šią klasę neįeina:

45.4 Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas
45.40 Motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimas, techninė priežiūra ir remontas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46 Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

Į šį skyrių įeina didmeninė prekyba savo lėšomis arba už atlygį ar pagal sutartį (komisinė prekyba), susijusi tiek su didmenine vidaus, tiek su didmenine tarptautine prekyba (importas / eksportas).


Į šį skyrių neįeina:

46.1 Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį

Į šią grupę įeina:


Į šią grupę taip pat įeina:

46.11 Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.12 Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų pardavimo agentų veikla

Į šią klasę įeina agentai, susiję su prekyba:


Į šią klasę neįeina:

46.13 Statybinio miško ir statybinių medžiagų pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.14 Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų pardavimo agentų veikla

Į šią klasę įeina pardavimo agentų veikla, susijusi su pardavimu:


Į šią klasę neįeina:

46.15 Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.16 Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.17 Maisto produktų, gėrimų ir tabako pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.18 Kitų specifinių produktų pardavimo agentų specializuota veikla

Į šią klasę neįeina:

46.19 Įvairių prekių pardavimo agentų veikla

Į šią klasę neįeina:

46.2 Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninė prekyba
46.21 Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvuliams didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.22 Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.23 Gyvų gyvulių didmeninė prekyba
46.24 Kailių ir odų didmeninė prekyba
46.3 Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba
46.31 Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.32 Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba
46.33 Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.34 Gėrimų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.35 Tabako gaminių didmeninė prekyba
46.36 Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.37 Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba
46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba

Į šią klasę taip pat įeina:

46.39 Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba
46.4 Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina namų ūkio reikmenų, įskaitant tekstilės gaminius, didmeninė prekyba.

46.41 Tekstilės gaminių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.42 Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.43 Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.44 Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.45 Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.46 Farmacijos prekių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.47 Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.48 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba
46.49 Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.5 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina informacijos ir ryšių technologijų įrangos (IRT), t.y. kompiuterių, telekomunikacijos įrangos ir jų dalių, didmeninė prekyba.

46.51 Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.52 Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.6 Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina specialiosios paskirties mašinų, įrangos ir reikmenų, skirtų įvairiomis pramonės rūšimis ir bendrosios paskirties mašinoms, didmeninė prekyba.

46.61 Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

46.62 Staklių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

46.63 Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba
46.64 Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninė prekyba

Į šią klasę taip pat įeina:

46.65 Įstaigos baldų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.66 Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.69 Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.7 Kita specializuota didmeninė prekyba

Į šią grupę įeina kita, niekur kitur šiame skyriuje neklasifikuojama, specializuota didmeninė prekyba. Čia įeina tarpinių produktų, išskyrus žemės ūkio, paprastai ne namų ūkio reikmėms, didmeninė prekyba.

46.71 Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.72 Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.73 Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.74 Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.75 Chemijos produktų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.76 Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

46.77 Atliekų ir laužo didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

46.9 Nespecializuota didmeninė prekyba
46.90 Nespecializuota didmeninė prekyba

Į šią klasę įeina:

47 Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

Į šį skyrių įeina naujų ir panaudotų prekių, skirtų plačiajai visuomenei asmeniškai vartoti ar naudoti namų ūkyje, perpardavimas (pardavimas jų neperdirbant) parduotuvėse, universalinėse parduotuvėse, kioskuose, per prekybos firmas, parduodančias prekes pagal užsakymą paštu, per prekių išnešiotojus, per gatvės prekiautojus, vartotojų kooperatyvus ir kt. Mažmeninė prekyba klasifikuojama pirmiausiai atsižvelgiant į prekybos punkto tipą (mažmeninė prekyba parduotuvėse klasifikuojama 47.1 – 47.7 grupėse, mažmeninė prekyba ne parduotuvėse klasifikuojama 47.8 ir 47.9 grupėse). Į mažmeninę prekybą parduotuvėse įeina mažmeninė prekyba naudotomis prekėmis (47.79 klasė). Mažmeninė prekyba parduotuvėse skirstoma į specializuotą mažmeninę prekybą (47.2 – 47.7 grupės) ir nespecializuotą mažmeninę prekybą (47.1 grupė). Minėtos grupės toliau skirstomos pagal parduodamų prekių asortimentą. Pardavimas ne parduotuvėse skirstomas pagal pardavimo formą, pvz., mažmeninė prekyba kioskuose ir turgavietėse (47.8 grupė) ir kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, pvz., prekių pagal užsakymus pardavimas paštu, išnešiojamoji prekyba, prekyba iš automatų ir kt. (47.9 grupė). Į šį skyrių įeinančios parduodamos prekės yra tik tokios prekės, kurios paprastai vadinamos vartojimo arba mažmeninėmis prekėmis. Todėl į šį skyrių neįeina prekės, paprastai nepriskiriamos mažmeninei prekybai, tokios kaip grūdai, rūda, pramoninės mašinos ir įranga, ir kt. Į šį skyrių taip pat įeina gamybos vienetai, pirmiausiai susiję su prekių, tokių kaip asmeniniai kompiuteriai, raštinės reikmenys, dažai arba mediena, pardavimu plačiajai visuomenei, nors šie pardavimai nebūtų skirti asmeniniam arba namų ūkio vartojimui, tačiau atliekami demonstruojamų pardavimų metu. Įprastas prekyboje apdorojimas nekeičia pagrindinių prekės charakteristikų ir gali aprėpti, pvz., rūšiavimą, perskirstymą, maišymą ir pakavimą.


Į šį skyrių taip pat įeina mažmeninė prekyba, vykdoma prekybos tarpininkų ir aukcionų namų.


Į šį skyrių neįeina:

47.1 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina mažmeninė prekyba įvairaus asortimento prekėmis tame pačiame gamybos vienete (nespecializuotoje parduotuvėje), tokiame kaip prekybos centras ar universalinė parduotuvė.

47.11 Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas

Į šią klasę įeina:

47.19 Kita mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.2 Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.21 Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.22 Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.24 Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.25 Gėrimų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.26 Tabako gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.29 Kita maisto produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.3 Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.30 Automobilių degalų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.4 Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina informacijos ir ryšių technologijų įrangos (IRT), tokios kaip kompiuteriai, jų išorinė įranga, telekomunikacijų įranga ir buitinė elektroninė aparatūra, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

47.41 Kompiuterių, jų išorinės ir programinės įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.42 Telekomunikacijų įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.43 Garso ir vaizdo įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.5 Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina buitinės įrangos, tokios kaip tekstilės gaminiai ar dirbiniai, metalo dirbiniai, kilimai, elektriniai prietaisai ar baldai, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

47.51 Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.52 Metalo dirbinių, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

47.53 Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.54 Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę neįeina:

47.59 Baldų, apšvietimo įrangos ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.6 Kultūros ir poilsio prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina kultūros ir poilsio prekių, tokių kaip knygos, laikraščiai, muzikos ir vaizdo įrašai, sporto įranga, žaidimai ir žaislai, mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

47.61 Knygų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.62 Laikraščių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę taip pat įeina:

47.63 Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

47.64 Sporto įrangos mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.65 Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.7 Kitų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią grupę įeina prekyba specializuotose parduotuvėse tam tikromis, neįtrauktomis į kitas klasifikatoriaus grupes, prekėmis, tokiomis kaip drabužiai, avalynė ir odos gaminiai, medikamentai ir medicinos prekės, laikrodžiai, suvenyrai, valymo medžiagos, ginklai, gėlės ir naminiai gyvūnai, ir kt. Taip pat įeina naudotų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse.

47.71 Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.72 Avalynės ir odos gaminių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.73 Vaistinių, ruošiančių ir parduodančių vaistus, veikla

Į šią klasę įeina:

47.74 Medicinos ir ortopedinių prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.75 Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.76 Gėlių, sodinukų, sėklų, trąšų, naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.77 Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse
47.78 Kita naujų prekių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

Į šią klasę įeina:

47.79 Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.8 Mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

Į šią grupę įeina bet kokios rūšies naujų ar naudotų prekių mažmeninė prekyba, paprastai atliekama kilnojamuosiuose kioskuose, pastatytuose šalia kelių ar prekiauti skirtose vietose.

47.81 Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

Į šią klasę neįeina:

47.82 Tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse
47.89 Kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse

Į šią klasę įeina:

47.9 Mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Į šią grupę įeina mažmeninė prekyba, atliekama užsakant prekes paštu, internetu, išnešiojamoji prekyba, prekyba iš automatų smulkioms prekėms pardavinėti ir kt.

47.91 Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu

Į šią klasę įeina užsakomasis pardavimas paštu arba internetu, t.y. mažmeninės prekybos veikla, kai pirkėjas remdamasis reklama, katalogais, informacija, pateikta interneto svetainėje, modeliais arba kitomis reklamos priemonėmis pasirenka prekes ir užsako jas paštu, telefonu arba internetu (paprastai naudojamasi specialiomis svetainės priemonėmis). Užsakyta prekė gali būti tiesiogiai atsiųsta internetu arba pristatyta pirkėjui fiziniu būdu.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

47.99 Kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse

Į šią klasę įeina:


TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

H TRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS

Į šią sekciją įeina keleivių arba krovinių vežimas, pagal tvarkaraštį arba ne pagal tvarkaraštį, geležinkelių, kelių, vandens, oro transportu ir krovinių transportavimas vamzdynais bei susijusi veikla, tokia kaip transporto terminalų ir stovėjimo aikštelių veikla, krovinių tvarkymas, sandėliavimas ir kt. Į šią sekciją taip pat įeina transporto įrangos, su vairuotojo ar operatoriaus samdymu, nuoma. Į šią sekciją taip pat įeina pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla.


Į šią sekciją neįeina:

49 Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais

Į šį skyrių įeina keleivių ir krovinių vežimas keliais ir geležinkeliais, taip pat krovinių transportavimas vamzdynais.

49.1 Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas
49.10 Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

49.2 Krovininis geležinkelio transportas
49.20 Krovininis geležinkelio transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

49.3 Kitas keleivinis sausumos transportas

Į šią grupę įeina viso sausumos keleivinio transporto veikla, išskyrus geležinkelio transportą. Tačiau, geležinkelio transportas, kaip miesto ar priemiestinio transporto sistemos dalis, klasifikuojama šioje grupėje.

49.31 Keleivių vežimas miesto arba priemiestiniu sausumos transportu

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

49.32 Taksi veikla

Į šią klasę taip pat įeina:

49.39 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

49.4 Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla

Į šią grupę įeina visa sausumos krovininio transporto veikla, kitokia nei geležinkelio transportas.

49.41 Krovininis kelių transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

krovinių tvarkymo transporto terminalų eksploatavimas, žr. 52.21

49.42 Perkraustymo veikla

Į šią klasę įeina:

49.5 Transportavimas vamzdynais
49.50 Transportavimas vamzdynais

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

50 Vandens transportas

Į šį skyrių įeina keleivių ir krovinių vežimas vandeniu, pagal tvarkaraštį arba ne. Į šį skyrių taip pat įeina stumtuvų arba vilkikų, ekskursinių katerių, kruizinių arba apžvalgos laivų, keltų, vandens taksi ir kt. eksploatavimas. Nors buvimo vieta yra rodiklis, leidžiantis atskirti jūros ir vidaus vandenų transportą, lemiamas veiksnys yra naudojamo laivo tipas. Vežimas jūros laivais įeina į grupes 50.1 ir 50.2, o vežimas kitais laivais įeina į grupes 50.3 ir 50.4.


Į šį skyrių neįeina restoranų ir barų veikla laivuose (žr. 56.10, 56.30) tuo atveju, jeigu šią veiklą atlieką skirtingi verslo vienetai.

50.1 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

Į šią grupę įeina keleivių vežimas laivais, skirtais naudoti jūroje arba pakrančių vandenyse. Į šią grupę taip pat įeina keleivių vežimas dideliais ežerais ir kt., kai naudojami šio tipo laivai.

50.10 Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

50.2 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

Į šią grupę įeina krovinių vežimas laivais, skirtais naudoti jūroje arba pakrančių vandenyse. Į šią grupę taip pat įeina krovinių vežimas dideliais ežerais ir kt., kai naudojami panašaus tipo laivai.

50.20 Jūrų ir pakrančių krovininis vandens transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

50.3 Vidaus vandenų keleivinis transportas

Į šią grupę įeina keleivių vežimas vidaus vandenimis, įskaitant vežimą laivais, netinkamais vežti jūra.

50.30 Vidaus vandenų keleivinis transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią neįeina:

50.4 Vidaus vandenų krovininis transportas

Į šią grupę įeina krovinių vežimas vidaus vandenimis, įskaitant vežimą laivais, netinkamais vežti jūra.

50.40 Vidaus vandenų krovininis transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

51 Oro transportas

Į šį skyrių įeina keleivių ar krovinių vežimas oro ar kosminiu transportu.


Į šį skyrių neįeina:

51.1 Keleivinis oro transportas
51.10 Keleivinis oro transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

51.2 Krovininis oro transportas ir kosminis transportas
51.21 Krovininis oro transportas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

51.22 Kosminis transportas

Į šią klasę įeina:

52 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina sandėliavimas ir kita transportavimui būdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktūros eksploatavimas (pvz., oro uostų, uostų, tunelių, tiltų ir kt.), transporto agentūrų veikla ir krovinių tvarkymas.

52.1 Sandėliavimas ir saugojimas
52.10 Sandėliavimas ir saugojimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

52.2 Transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią grupę įeina keleivių arba krovinių vežimui būdinga veikla, tokia kaip transporto infrastruktūros dalių valdymas arba veikla, susijusi su krovinių tvarkymu iškart prieš vežimą ar po jo arba tarp vežimų. Į šį skyrių taip pat įeina visų transporto įrenginių eksploatavimas ir techninė priežiūra.

52.21 Sausumos transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

52.22 Vandens transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

52.23 Oro transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

52.24 Krovinių tvarkymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

52.29 Kita transportui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

53 Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Į šį skyrių įeina pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, tokia kaip korespondencijos ir siuntinių surinkimas, vežimas ir pristatymas pagal įvairius susitarimus.


Į šį skyrių taip pat įeina vietinis pristatymas ir pasiuntinių paslaugos.

53.1 Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla
53.10 Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla

Į šią klasę įeina įmonių veikla atliekama pagal universaliųjų pašto paslaugų įpareigojimą vienam ar daugiau paskirtiems universaliųjų pašto paslaugų teikėjams. Į šią veiklą įeina universaliųjų pašto paslaugų infrastruktūros naudojimas, įskaitant mažmeninės prekybos vietas, rūšiavimo ir skirstymo įrangą ir laiškanešių maršrutus surenkant ir pristatant paštą. Pristatomos pašto siuntos, t.y. laiškai, atvirukai, spaudiniai (laikraščiai, žurnalai, reklaminiai bukletai ir kt.), smulkieji paketai, prekės arba dokumentai. Taip pat įeina kitokios paslaugos, reikalingos vykdyti universaliųjų pašto paslaugų įpareigojimą.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

53.2 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla
53.20 Kita pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:


APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

I APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGŲ VEIKLA

Į šią sekciją įeina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas. Kitų šiai sekcijai priskirtų papildomų paslaugų aprėptis ir tipas gali būti labai skirtingas.


Į šią sekciją neįeina apgyvendinimas ilgam laikotarpiui, toks kaip pagrindinės gyvenamosios vietos suteikimas, kuris įeina į nekilnojamojo turto veiklą (sekcija L). Į šią sekciją taip pat neįeina paruošimas maisto ir gėrimų, kurie arba nėra skirti vartoti nedelsiant arba yra parduodami per nepriklausomus platinimo kanalus, t.y. per didmeninę ar mažmeninę prekybą. Tokių maisto produktų paruošimas klasifikuojamas apdirbamojoje gamyboje (sekcija C).

55 Apgyvendinimo veikla

Į šį skyrių įeina apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams. Į šį skyrių taip pat įeina apgyvendinimas ilgesniam laikotarpiui, teikiamas studentams, darbininkams ir panašiems asmenims. Kai kurie gamybos vienetai gali teikti tik laikiną buveinę, tačiau kiti aprūpina ne tik laikina buveine, bet maitina ir teikia poilsio bei pramogų priemones.


Į šį skyrių neįeina veikla, susijusi su pagrindinės gyvenamosios vietos suteikimu ilgam laikotarpiui tokiose patalpose, kaip butai, paprastai nuomojami mėnesiniu ar metiniu pagrindu, ir yra klasifikuojama prie nekilnojamojo turto (sekcija L).

55.1 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
55.10 Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

Į šią klasę įeina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienos arba savaitės pagrindu, apsistojusių lankytojų apgyvendinimo veikla. Jiems yra teikiamos būtinus apgyvendinimo poreikius atitinkančios paslaugos atitinkamai įrengtuose (apstatytuose) kambariuose (numeriuose). Teikiamos kasdienės kambarių tvarkymo paslaugos. Gali būti teikiama taip pat daug papildomų paslaugų, tokių kaip maisto ir gėrimų teikimas, stovėjimo aikštelių ir skalbyklų paslaugos, baseinai ir treniruoklių salės, priemonės poilsiui, taip pat priemonės konferencijoms ir susirinkimams rengti.

Į šią klasę įeina apgyvendinimas:


Į šią klasę neįeina:

55.2 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
55.20 Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

Į šią klasę įeina daugiausia trumpam laikotarpiui, paprastai dienos arba savaitės pagrindu, apsistojusių svečių apgyvendinimas atskirose erdvėse, kurias sudaro visiškai baldais apstatyti kambariai arba zonos, skirti gyventi / valgyti ir miegoti, su maisto gaminimo įrenginiais arba pilnai įrengtomis virtuvėmis. Tai gali būti prabangūs kambariai arba butai mažuose atskiruose daugiaaukščiuose pastatuose arba pastatų kompleksuose, arba vienaukščiuose namuose, vasarnamiuose, kotedžuose ar trobelėse. Teikiamų papildomų paslaugų (jei jos yra teikiamos) aprėptis yra minimali.

Į šią klasę įeina apgyvendinimas:


Į šią klasę neįeina:

55.3 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla
55.30 Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina apgyvendinimas:


Į šią klasę neįeina:

55.9 Kita apgyvendinimo veikla
55.90 Kita apgyvendinimo veikla

Į šią klasę įeina laikinas studentų, migruojančių (sezoninių) darbininkų ir kitų asmenų laikinas ar ilgalaikis apgyvendinimas vienviečiuose arba daugiaviečiuose kambariuose arba studentų bendrabučiuose.

Į šią klasę įeina:

56 Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

Į šį skyrių įeina maitinimo ir gėrimų teikimo veikla, teikiant paruoštus tinkamus vartoti vietoje valgius ir gėrimus tradiciniuose restoranuose, savitarnos restoranuose ir „maistas į namus“ restoranuose, pastoviai veikiančiuose ar laikinuose kioskuose, su sėdimomis vietomis ar be jų. Lemiamas faktas yra ne tas, kuriuo būdu ir priemonėmis teikiamas valgis, bet tas, kad teikiamas valgis yra tinkamas vartoti vietoje.


Į šį skyrių neįeina netinkamų vartoti vietoje ar neskirtų suvartoti nedelsiant valgių ar paruošto maisto, kuris nedera valgiams, gamyba (žr.10 skyrių „Maisto produktų gamyba“ ir 11 skyrių "Gėrimų gamyba"). Taip pat neįeina ne savos gamybos maisto produktų, kurie nedera valgiams ar valgių, kurie netinka vartoti vietoje, pardavimas (žr. G sekciją „Didmeninė ir mažmeninė prekyba“).

56.1 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla
56.10 Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla

Į šią klasę įeina maitinimo paslaugų teikimas vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar maistas pateikiamas jiems sėdint ar jie patys save aptarnauja, pasirinkdami patiekalus iš pateikto maisto, ar jie valgo paruoštą maistą vietoje, ar išsinešą jį, ar maistas yra pristatomas jiems į namus. Taip pat įeina paruošimas ir pateikimas tinkamo vartoti vietoje maisto iš variklinių transporto priemonių ar nevariklinių vežimėlių.

Į šią klasę įeina veikla:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

56.2 Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitų maitinimo paslaugų veikla

Į šią grupę įeina maisto tiekimas atskiriems renginiams arba tam tikram laikotarpiui ir išsinuomotų maitinimo patalpų eksploatavimas, tokiuose kaip sporto ir panašiuose įrenginiuose.

56.21 Pagaminto valgio tiekimas renginiams

Į šią klasę įeina maitinimo paslaugų teikimas tam tikram renginiui, vykdomas susitarimo su užsakovu pagrindu, užsakovo nurodytoje vietoje.


Į šią klasę neįeina:

56.29 Kitų maitinimo paslaugų teikimas

Į šią klasę įeina pramoninis maisto tiekimas, t.y. maitinimo paslaugų teikimas, atliekamas pagal sutartį su užsakovu tam tikrą laikotarpį. Į šią klasę taip pat įeina išsinuomotų maitinimo patalpų sporto ir panašiuose įrenginiuose eksploatavimas. Maistas paprastai yra gaminamas pagrindinėje įmonėje.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

56.3 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla
56.30 Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla

Į šią klasę įeina gėrimų, tinkamų vartoti vietoje, paruošimas ir teikimo veikla.

Į šią klasę įeina veikla:


Į šią klasę neįeina:


INFORMACIJA IR RYŠIAI

J INFORMACIJA IR RYŠIAI

Į šią sekciją įeina informacijos ir kultūros produktų gamyba ir platinimas, priemonių, leidžiančių perduoti ar platinti šiuos produktus, taip pat duomenis ar pranešimus, tiekimas, informacinių technologijų, duomenų apdorojimo ir kita su informacinėmis paslaugomis susijusi veikla. Pagrindiniai šios sekcijos komponentai yra leidybinė veikla (skyrius 58), įskaitant programinės įrangos, kino filmų ir garso įrašų leidybą (skyrius 59), radijo ir televizijos laidų transliavimas ir programų rengimas (skyrius 60), telekomunikacijų (skyrius 61), informacinių technologijų (skyrius 62) ir kita informacinių paslaugų veikla (skyrius 63). Leidyba apima autoriaus teisių į informacijos turinį (informacinius produktus) įsigijimą ir šio turinio skelbimą visuomenei, ją dauginant ir platinant įvairiomis formomis. Į šį skyrių įtrauktos visos įmanomos leidybos formos (spaudos, elektroninė ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip žinynai kompaktiniuose diskuose ir kt.). Veikla, susijusi su TV programų rengimu ir platinimu yra įtraukta į 59, 60 ir 61 skyrius, kurie aprėpia skirtingus šio proceso etapus. Atskirų komponentų, tokių kaip kinas, televizijos serialai ir kt., gamyba yra priskiriama prie 59 skyriaus veiklos, o visiškai sukomplektuotų televizijos kanalų programų kūrimas iš 59 skyriui priskirtų ir kitokių sudedamųjų dalių (pvz., naujienų, transliuojamų tiesioginiame eteryje) įtrauktas į 60 skyrių. Į 60 skyrių taip pat įeina šių programų transliavimas, kurį atlieka gamintojas. Visiškai sukomplektuotų televizijos programų platinimas, vykdomas trečiosios šalies, t.y. nekeičiant turinio, įeina į 61 skyrių. Platinimas, įtrauktas į 61 skyrių, gali būti atliekamas transliuojant per radiją ar televiziją palydovinėmis arba kabelinėmis sistemomis.

58 Leidybinė veikla

Į šį skyrių įeina knygų, brošiūrų, lankstinukų, žodynų, enciklopedijų, atlasų, žemėlapių ir jūrlapių leidyba; laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių leidyba; žinynų, katalogų ir adresų knygų leidyba bei kita leidyba, programinės įrangos leidyba. Leidyba apima autoriaus teisių į informaciją (informacijos produktus) įsigijimą ir šios informacijos turinio skelbimą visuomenei, ją dauginant ir platinant įvairiomis formomis. Į šį skyrių įtrauktos visos įmanomos leidybos formos (spauda, elektroninė ir garso forma, internetas, pvz., multimedijos produktai, tokie kaip žinynai kompaktiniuose diskuose ir kt.), išskyrus kino filmų leidybą.


Į šį skyrių neįeina kino filmų, vaizdajuosčių ar filmų skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ar kitose panašiose laikmenose leidyba (žr. skyrių 59) ir garso ar vaizdo įrašų originalo kopijų gamyba (žr. skyrių 59). Į šį skyrių taip pat neįeina spausdinimas (žr. 18.11, 18.12) ir įrašytų laikmenų tiražavimas (žr. 18.20).

58.1 Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

Į šią grupę įeina knygų, laikraščių, žurnalų ir kitų periodinių leidinių, žinynų ir adresų knygų, kitokių darbų, tokių kaip nuotraukos, graviūros, atvirukai, tvarkaraščiai, blankai, plakatai ir meno kūrinių reprodukcijos, leidyba. Šie darbai apibūdinami intelektiniu kūrybiškumu ir paprastai yra autorių teisės saugomi.

58.11 Knygų leidyba

Į šią klasę įeina spausdintų, elektroninių (kompaktinių diskų (CD), elektroninių vaizdų ir kt.) ar įgarsintų knygų, ar knygų internete leidyba.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

58.12 Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

Į šią klasę įeina faktų ir (arba) informacijos paketų (duomenų bazių), kurių forma, bet ne turinys, yra apsaugoti, leidyba. Šie paketai gali būti spausdinti arba išleisti elektronine forma.

Į šią klasę įeina:

58.13 Laikraščių leidyba

Į šią klasę įeina laikraščių, įskaitant reklamos laikraščius, pasirodančių mažiausiai keturis kartus per savaitę, leidyba. Leidyba gali būti išspausdinta ar elektroninės formos, įskaitant skelbimą internete.


Į šią klasę neįeina:

58.14 Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

Į šią klasę įeina periodinių leidinių ir kitokių žurnalų, pasirodančių rečiau, nei keturis kartus per savaitę, leidyba. Leidyba gali būti išspausdinta ar elektroninės formos, įskaitant skelbimą internete. Čia įeina radijo ir televizijos programų leidyba.

58.19 Kita leidyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

58.2 Programinės įrangos leidyba
58.21 Kompiuterinių žaidimų leidyba

Į šią klasę įeina:

58.29 Kita programinės įrangos leidyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

59 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

Į šį skyrių įeina vaidybinių ir nevaidybinių kino filmų juostose, vaizdajuostėse ar diskuose tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televiziją, gamyba; pagalbinė veikla, tokia kaip filmų montavimas, iškarpymas, dubliavimas ir kt.; kino filmų ir kitos kino produkcijos platinimas kitokio verslo atstovams; taip pat kino filmų ar kitos kino produkcijos demonstravimas. Į šį skyrių taip pat įeina kino filmų ar kitos kino produkcijos platinimo teisių įsigijimas ar pardavimas.


Į šį skyrių taip pat įeina garso įrašymo veikla, t.y. garso įrašų originalų gamyba, jų išleidimas, reklama ir platinimas, muzikos leidyba bei garso įrašų paslaugos studijoje ar kitur.

59.1 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

Į šią grupę įeina vaidybinių ir nevaidybinių kino filmų juostose, vaizdajuostėse, skaitmeniniuose diskuose (DVD) ar kitokiose laikmenose, įskaitant skaitmeninį platinimą, skirtų tiesiogiai rodyti kino teatruose ar transliuoti per televiziją, gamyba; pagalbinė veikla, tokia kaip filmų montavimas, iškarpymas, dubliavimas ir kt.; kino filmų ar kitos kino produkcijos (vaizdajuosčių, DVD ir kt.) platinimas kitokio verslo atstovams; taip pat jų demonstravimas. Į šį skyrių taip pat įeina kino filmų ar kitos kino produkcijos platinimo teisių įsigijimas ar pardavimas.

59.11 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

59.12 Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

Į šią klasę įeina tokia baigiamoji veikla, kaip montavimas, kino filmų perkėlimas į vaizdajuostes, titravimas, subtitravimas, kūrėjų sąrašai, teleteksto rodymas, kompiuterinė grafiką, animacija ir specialieji efektai, kino filmo juostos išryškinimas ir apdorojimas, taip pat kino filmų laboratorijų veikla ir specialiųjų animacinių filmų laboratorijų veikla.


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

59.13 Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

59.14 Kino filmų rodymas

Į šią klasę įeina:

59.2 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba
59.20 Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

Į šią klasę įeina garso įrašų originalų, tokių kaip kompaktiniai diskai (CD) gamyba; garso įrašų išleidimas, reklama ir platinimas didmenininkams, mažmenininkams arba tiesiogiai plačiajai visuomenei. Ši veikla gali būti derinama arba ne su įrašų originalų gamyba tame pačiame veiklos vienete. Jeigu ne, norint užsiimanti šia veikla reikia įsigyti įrašų originalų tiražavimo ir platinimo teisę.

Į šią klasę taip pat įeina garso įrašų paslaugos studijoje arba kitur, įskaitant radijo programų įrašų gamybą.

Į šią klasę taip pat įeina muzikos leidybos veikla, t.y. autoriaus teisių į muzikos kūrinius įsigijimas ir registravimas, reklamavimas, leidimas ir kūrinių naudojimas įrašuose, radijuje, televizijoje, kino filmuose, tiesioginiuose pasirodymuose, spaudiniuose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse. Gamybos vienetai, atliekantys šią veiklą, gali turėti autoriaus teises arba veikti kaip muzikos autoriaus teisių valdytojai autoriaus teisių savininkų vardu. Čia įeina muzikos kūrinių ir natų knygų leidyba.

60 Programų rengimas ir transliavimas

Į šį skyrių įeina turinio, tokio kaip pramoginės, naujienų, pokalbių ir panašios radijo, televizijos ir duomenų perdavimo programos, kūrimas ar turinio platinimo ir paskesniojo transliavimo teisės įsigijimas. Į šį skyrių taip pat įeina duomenų perdavimas, paprastai integruotas į radijo arba televizijos laidų transliavimą. Transliavimas gali būti atliekamas naudojant įvairias technologijas, oru, per palydovą, kabeliniais tinklais arba internetu. Į šį skyrių taip pat įeina ribotam abonentų skaičiui skirtų programų (riboto formato, tokių kaip naujienos, sporto žinios, švietimo ir jaunimui skirtos programos) gamyba už abonentinį mokestį arba užmokestį trečiajai šaliai paskesnio transliavimo plačiajai visuomenei tikslais.


Į šį skyrių neįeina kabelinės ir kitokios abonentinės televizijos programų platinimas (žr. skyrių 61).

60.1 Radijo programų transliavimas
60.10 Radijo programų transliavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

60.2 Televizijos programų rengimas ir transliavimas
60.20 Televizijos programų rengimas ir transliavimas

Į šią klasę įeina visos televizijos programos kūrimas, naudojant įsigytas (pvz., filmus, dokumentinius filmus ir kt.) ir savos gamybos laidas (pvz., vietines naujienas, reportažus iš įvykio vietos) arba jų derinį. Šią televizijos programą gali transliuoti pats programos kūrėjas arba platinti trečioji šalis pvz., kabelinės televizijos paslaugas teikiančios bendrovės arba palydovinės televizijos paslaugų tiekėjai. Programos gali būti bendro arba specializuoto (pvz., riboto formato, tokios kaip naujienos, sporto įvykiai, švietimo arba jaunimui skirtos programos) pobūdžio. Į šią klasę įeina laisvai prieinamos arba tik abonentams teikiamos programos. Čia taip pat įeina pagal pareikalavimą teikiamos vaizdo kūrinių paslaugos.


Į šią klasę taip pat įeina duomenų perdavimas integruotas į televizijos laidų transliavimą.


Į šią klasę neįeina:

61 Telekomunikacijos

Į šį skyrių įeina telekomunikacijų ir kitų susijusių paslaugų veikla, t.y. balso, duomenų, teksto, garso ar vaizdo perdavimas. Perdavimo įrenginiai, kuriais atliekama ši veikla, gali būti pagrįsti viena technologija arba technologijų deriniu. Bendras veiklos rūšių, išvardytų šiame skyriuje, bruožas yra turinio perdavimas, nesusijęs su šio turinio kūrimo procesu. Jų klasifikavimas priklauso nuo naudojamos infrastruktūros tipo.

Televizinių signalų perdavimo atveju tai gali apimti parengtų televizijos programų (parengtų 60 skyriuje) apjungimą į platinimui skirtus programų paketus.

61.1 Laidinio ryšio paslaugų veikla
61.10 Laidinio ryšio paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:

Perdavimo įrenginiai, kuriais atliekama ši veikla, gali būti pagrįsti viena technologija arba technologijų deriniu.


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

61.2 Bevielio ryšio pasaugų veikla
61.20 Bevielio ryšio pasaugų veikla

Į šią klasę įeina:

Šie perdavimo įrenginiai teikia visakryptį perdavimą radijo bangomis ir gali būti pagrįsti viena technologija arba technologijų deriniu.


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

61.3 Palydovinio ryšio paslaugų veikla
61.30 Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

61.9 Kitų ryšių paslaugų veikla
61.90 Kitų ryšių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

62 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

Į šį skyrių įeina veikla, susijusi su specialių žinių ir įgūdžių taikymu informacinių technologijų srityje: programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas ir išlaikymas; kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, projektavimas; užsakovo kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrangos valdymas ir eksploatavimas vietoje; kita profesionali ir techninė su kompiuteriais susijusi veikla.

62.0 Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla
62.01 Kompiuterių programavimo veikla

Į šią klasę įeina programinės įrangos kūrimas, modifikavimas, testavimas, dokumentavimas ir išlaikymas.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

62.02 Kompiuterių konsultacinė veikla

Į šią klasę įeina kompiuterių sistemų, jungiančių kompiuterių techninę ir programinę įrangą bei ryšių technologijas, planavimas ir projektavimas. Į šias paslaugas gali įeiti sistemos vartotojų apmokymas.


Į šią klasę neįeina:

62.03 Kompiuterinės įrangos tvarkyba

Į šią klasę įeina užsakovo kompiuterių sistemų ir (arba) duomenų apdorojimo įrenginių valdymas ir eksploatavimas vietoje bei susijusios palaikymo paslaugos.

62.09 Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, su informacinėmis technologijomis ir kompiuteriais susijusi veikla, tokia kaip:


Į šią klasę neįeina:

63 Informacinių paslaugų veikla

Į šį skyrių įeina žiniatinklio paieškos vartų, duomenų apdorojimo ir prieglobos veikla bei kita veikla, susijusi su pirminiu informacijos teikimu.

63.1 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla

Į šią grupę įeina prieglobos, duomenų apdorojimo paslaugų ir susijusios veiklos infrastruktūros teikimas, taip pat interneto paieškos įrankių ir kitų vartų teikimas.

63.11 Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

63.12 Interneto vartų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

63.9 Kita informacinių paslaugų veikla

Į šią grupę įeina žinių agentūrų ir visa kita niekur kitur nepriskirta informacinių paslaugų veikla.


Į šią grupę neįeina:

63.91 Naujienų agentūrų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

63.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla, tokia kaip:


Į šią klasę neįeina:


FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

K FINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina finansinių paslaugų veikla, įskaitant draudimą, perdraudimą ir pensijų lėšų kaupimą bei susijusių finansinių paslaugų veiklą.


Į šią sekciją taip pat įeina investicijų (turto) laikymo veikla, tokia kaip kontroliuojančiųjų bendrovių ir trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla.

64 Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Į šį skyrių įeina lėšų, išskyrus draudimo ar pensijų lėšų kaupimą ir privalomąjį socialinį draudimą, sudarymo ir perskirstymo veikla.

Pastaba: Nustatant šio skyriaus klasifikaciją, dažniausiai yra svarbi valstybės institucinė sandara.

64.1 Piniginis tarpininkavimas

Į šią grupę įeina lėšų kaupimas pervedamųjų indėlių forma, t.y. indėlių, kurių piniginė vertė yra fiksuota ir kurie yra gaunami einamuoju pagrindu ir, skirtingai nuo centrinės bankininkystės, gaunami iš nefinansinių šaltinių.

64.11 Centrinė bankininkystė

Į šią klasę įeina:

Centrinių bankų veikla gali skirtis dėl institucinių priežasčių.

64.19 Kitas piniginis tarpininkavimas

Į šią klasę įeina indėlių ir (arba) artimų indėliams pakaitų priėmimas ir kreditų teikimas arba lėšų skolinimas. Kreditas gali būti suteikiamas įvairiomis formomis, pvz., paskola, paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą, kredito kortele ir kt. Šią veiklą paprastai vykdo pinigų institucijos, išskyrus centrinius bankus, pvz.,


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

64.2 Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla
64.20 Kontroliuojančiųjų bendrovių veikla

Į šią klasę įeina kontroliuojančiųjų bendrovių (holdingų), t.y. vienetų, laikančių grupės pavaldžiųjų bendrovių investicijas (turtą) (turinčių kontrolinius akcijų paketus) ir kurių pagrindinė veikla yra šios grupės valdymas (turėjimas nuosavybėje). Šiai klasei priskiriamos kontroliuojančiosios bendrovės (holdingai) neteikia jokių kitų paslaugų įmonėms, kurių akcijas jos turi, t.y. jos nei administruoja, nei vadovauja kitiems vienetams.


Į šią klasę neįeina:

64.3 Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla
64.30 Trestų, fondų ir panašių finansinių institucijų veikla

Į šią klasę įeina juridinių subjektų veikla, skirta telkti vertybinius popierius ar kitą finansinį turtą jo nevaldant (nepriimant ir nevykdant investicinių sprendimų), akcininkų ar naudos gavėjų vardu. Portfeliai yra pritaikyti siekti specifinių investicijų charakteristikų, tokių kaip įvairinimas, rizika, pelno norma, kainų nepastovumas. Jie užsidirba palūkanas, dividendus ir kitas turto pajamas, tačiau jie samdo mažai arba iš viso nesamdo darbuotojų ir neturi jokių pajamų iš paslaugų pardavimo.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

64.9 Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Į šią grupę įeina finansinių paslaugų veikla, kitokia nei pinigų institucijų atliekama veikla.


Į šią grupę neįeina:

64.91 Finansinė išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

64.92 Kitas kredito teikimas

Į šią klasę įeina: finansinių paslaugų veikla, pirmiausia susijusi su institucijų, neįtrauktų į piniginį tarpininkavimą, paskolų teikimu, kai kreditas gali būti suteikiamas įvairiomis formomis, tokiomis kaip paskola, paskola įkeičiant nekilnojamąjį turtą, kredito kortele ir kt., teikiančių tokias paslaugas kaip:


Į šią klasę neįeina:

64.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

65 Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, veikla

Į šį skyrių įeina anuitetų ir draudimo sutarčių pasirašymas bei draudimo įmokų investavimas, siekiant sukaupti finansines lėšas, kurios panaudojamos būsimoms išmokoms (žaloms) padengti. Į šį skyrių įeina tiesioginio draudimo ir perdraudimo veikla.

65.1 Draudimas

Į šią grupę įeina gyvybės draudimas su kaupimo elementu ar be jo ir ne gyvybės draudimas.

65.11 Gyvybės draudimas

Į šią klasę įeina:

65.12 Ne gyvybės draudimas

Į šią klasę įeina:

65.2 Perdraudimas
65.20 Perdraudimas

Į šią klasę įeina:

65.3 Pensijų lėšų kaupimas
65.30 Pensijų lėšų kaupimas

Į šią klasę įeina juridiškai apibrėžti subjektai (t.y. fondai, planai ir (arba) programos), vykdantys senatvės pensijų lėšų kaupimą išimtinai finansuojančio subjekto (įmokų mokėtojo) darbuotojams ar nariams. Į šią klasę įeina apibrėžtų išmokų pensijų planai kaip ir individualūs planai, kai išmokos nustatomos atsižvelgiant į nario indėlį.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

66 Pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla

Į šį skyrių įeina įtrauktų į finansinių paslaugų veiklą ar glaudžiai susijusių su šia veikla paslaugų teikimas, neteikiant pačių finansinių paslaugų. Pradinis šio skyriaus veiklos rūšių suskirstymas remiasi finansinių sandorių ar finansavimo tipu.

66.1 Pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

Į šią grupę įeina fizinių ir elektroninių prekyviečių aprūpinimas siekiant palengvinti veiklą, susijusią su pirkimu ir pardavimu akcijų, akcijų opcionų, obligacijų ar sutarčių dėl prekių tiekimo

66.11 Finansų rinkos valdymas

Į šią klasę įeina finansinių rinkų veiklos užtikrinimas ir priežiūra, kurią vykdo ne valdžios institucijos, tokios kaip:

66.12 Vertybinių popierių ir prekių sutarčių sudarymo tarpininkavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

66.19 Kita pagalbinė finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, veikla

Į šią klasę įeina niekur kitur nepriskirta pagalbinė finansinių paslaugų veikla:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

66.2 Pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

Į šią grupę įeina veikiančių kaip agentai (t.y. brokeriai) parduodant metinės rentos ir draudimo polisus veikla, arba kitų su išmokomis, draudimu ir pensijomis susijusių paslaugų, tokių kaip ieškinių sureguliavimas ir trečios šalies administravimas, teikimas darbuotojams.

66.21 Rizikos ir žalos vertinimas

Į šią klasę įeina draudimo administravimo paslaugų, tokių kaip draudimo išmokų reikalavimų įvertinimas ir atsiskaitymas, teikimas. Tai apima:


Į šią klasę neįeina:

66.22 Draudimo agentų ir brokerių veikla

Į šią klasę įeina draudimo agentų ir brokerių (draudimo tarpininkų) veikla parduodant, vedant derybas ar tarpininkaujant metinės rentos ir draudimo bei perdraudimo polisų srityje.

66.29 Kita pagalbinė draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

66.3 Fondų valdymo veikla
66.30 Fondų valdymo veikla

Į šią klasę įeina portfelių ir fondų valdymo paslaugų asmenims, verslui ir kt. už atlygį arba pagal sutartį veikla, tokia kaip:


NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

L NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJOS

Į šią sekciją įeina veikiančių kaip nuomotojai, agentai ir (arba) brokeriai vienoje arba daugiau iš pateiktų sričių veikla: nekilnojamojo turto pardavimas ar pirkimas, nekilnojamojo turto nuoma, kitų su nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų, tokių kaip nekilnojamojo turto vertinimas, teikimas arba nekilnojamojo turto sąlyginio deponavimo agento veikla. Šiai sekcijai priskirta veikla gali būti vykdoma su nuosava arba nuomojama nuosavybe, už atlygį arba pagal sutartį. Į šią sekciją taip pat įeina statinių statyba, išlaikant šių statinių nuosavybę arba juos nuomojant. Į šią sekciją įeina nekilnojamojo turto vadybininkų veikla.

68 Nekilnojamojo turto operacijos
68.1 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas
68.10 Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

68.2 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
68.20 Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

68.3 Nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį
68.31 Nekilnojamojo turto agentūrų veikla

Į šią klasę įeina nekilnojamojo turto paslaugų veikla, vykdoma nekilnojamojo turto tarpininkų:


Į šią klasę neįeina:

68.32 Nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį

Į šią klasę neįeina:


PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

M PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

Į šią sekciją įeina specializuota profesinė, mokslinė ir techninė veikla. Ši veikla reikalauja aukšto pasirengimo laipsnio ir padaro specialiąsias žinias ir įgūdžius prieinamais vartotojams.

69 Teisinė ir apskaitos veikla

Į šį skyrių įeina teisinis atstovavimas vienos šalies interesams ginčuose su kita šalimi teisme ar kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, dalyvaujant ar prižiūrint advokatūros nariams, pvz., konsultacijos ir atstovavimas civilinėse bylose, konsultacijos ir atstovavimas baudžiamosiose bylose, konsultacijos ir atstovavimas darbo ginčuose. Į šį skyrių taip pat įeina teisinių dokumentų, pvz., steigimo dokumentų, partnerystės sutarčių ar kitokių dokumentų, susijusių su įmonių steigimu, patentais, autorių teisėmis, sandorių sudarymu, testamentais, įgaliojimais ar kt., rengimas, taip pat kita notarų, antstolių, arbitrų, teismo ekspertų ir trečiųjų teismo teisėjų veikla.


Į šį skyrių taip pat įeina apskaitos ir buhalterinės paslaugos, pvz., buhalterinės apskaitos auditas, finansinės atskaitomybės ir sąskaitybos rengimas.

69.1 Teisinė veikla
69.10 Teisinė veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

69.2 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais
69.20 Apskaitos, buhalterijos ir audito veikla; konsultacijos mokesčių klausimais

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

70 Pagrindinių buveinių veikla; konsultacinė valdymo veikla

Į šį skyrių įeina patarimų ir pagalbos teikimas verslo ir kitoms organizacijoms valdymo klausimais, tokiais kaip strateginis ir organizacinis planavimas, finansų planavimas ir biudžeto sudarymas, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių politika, praktiniai metodai ir planavimas, gamybos tvarkaraščių sudarymas ir kontrolės planavimas. Į šį skyrių taip pat įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės objektų priežiūra ir valdymas, t.y. vadovaujančiųjų įmonių veikla.

70.1 Pagrindinių buveinių veikla
70.10 Pagrindinių buveinių veikla

Į šią klasę įeina kitų tos pačios bendrovės arba įmonės gamybos vienetų priežiūra ir vadovavimas jiems; bendrovės ar įmonės strateginio arba organizacinio planavimo ir sprendimų priėmimo veikla; su jais susijusių objektų operatyvinės kontrolės vykdymas ir vadovavimas kasdienėms operacijoms.

Į šią klasę įeina veikla:


Į šią klasę neįeina:

70.2 Konsultacinė valdymo veikla
70.21 Viešųjų ryšių ir komunikacijos veikla

Į šią klasę įeina patarimų, konsultacijų ir operatyviosios pagalbos, įskaitant lobistinę veiklą, teikimas verslo ir kitoms organizacijoms viešųjų ryšių ir komunikacijos srityje.


Į šią klasę neįeina:

70.22 Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

Į šią klasę įeina patarimų, konsultacijų ir operatyviosios pagalbos teikimas verslo ir kitoms organizacijoms valdymo klausimais, tokiais kaip bendras strateginis ir organizacinis planavimas, verslo proceso modernizavimas, pakeitimų valdymas, išlaidų mažinimas ir kiti finansiniai klausimai, rinkodaros tikslai ir politika, žmogiškųjų išteklių politika, praktiniai metodai ir planavimas, pašalpų ir pensijų politika, gamybos tvarkaraščių sudarymas ir kontrolės planavimas.

Verslo paslaugų teikimas gali apimti konsultacijų teikimą, patarimus ir vadovavimo arba valdymo pagalbą verslui ir viešajam sektoriui; šie patarimai, konsultacijos ir valdymo pagalba gali būti susiję su:


Į šią klasę neįeina:

71 Architektūrinė ir inžinerijos veikla; techninis tikrinimas ir analizė

Į šį skyrių įeina architektūros, inžinerijos, techninio braižymo, statybų ir teritorijų planavimo inspektavimo, vietovės nuotraukų darymo ir žemėlapių braižymo paslaugų veikla. Į šį skyrių taip pat įeina fizikinių, cheminių ir kitų analitinių tiriamųjų paslaugų teikimas

71.1 Architektūros ir inžinerijos veikla bei su ja susijusios techninės konsultacijos

Į šią grupę įeina architektūros, inžinerijos, braižymo, statybos darbų kontrolės ir vietovės nuotraukų darymo bei žemėlapių braižymo ir panašios paslaugos.

71.11 Architektūros veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

71.12 Inžinerijos veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

71.2 Techninis tikrinimas ir analizė
71.20 Techninis tikrinimas ir analizė

Į šią klasę įeina įvairių medžiagų ir gaminių fizikiniai, cheminiai ir kitokie analiziniai tyrimai, tame tarpe:


Į šią klasę neįeina:

72 Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šį skyrių įeina trys mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tipai: 1) fundamentiniai moksliniai tyrimai: eksperimentiniai ar teoriniai darbai, atliekami pirmiausia siekiant įgyti naujų žinių apie pagrindines reiškinių ar stebimų faktų priežastis, be jų konkretaus taikymo ar naudojimo ateityje; 2) taikomieji moksliniai tyrimai: originalūs tyrimai, atliekami siekiant įgyti naujų žinių ir nukreipti pirmiausia į konkrečius praktinius tikslus ar užduotis; 3) eksperimentiniai tyrimai (plėtra): sistemingi darbai, grindžiami tyrimų metu įgytomis ir (arba) praktinės patirties žiniomis ir atliekami, siekiant sukurti naujas medžiagas, gaminius ir įtaisus, įdiegti naujus procesus, sistemas ir paslaugas, taip pat iš esmės pagerinti, kas jau sukurta ar įdiegta.

Moksliniai ir eksperimentiniai tyrimai šiame skyriuje yra suskirstyti į dvi grupes: gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, socialinių ir humanitarinių mokslų sričių moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra.


Į šį skyrių neįeina:

72.1 Gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią grupę įeina fundamentiniai moksliniai tyrimai, taikomieji moksliniai tyrimai ir eksperimentiniai tyrimai gamtos mokslų ir inžinerijos srityse.

72.11 Biotechnologijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šia klasę įeina moksliniai tyrimai ir eksperimentiniai tyrimai biotechnologijų srityje:

72.19 Kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią klasę įeina:

72.2 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
72.20 Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla

Į šią klasę įeina:


Į šį skyrių neįeina:

73 Reklama ir rinkos tyrimas

Į šį skyrių įeina reklamos kampanijų kūrimas ir tokios reklamos įdėjimas į periodinius leidinius, laikraščius, radiją ir televiziją bei kitas visuomenės informavimo priemones, taip pat rodymo konstrukcijų ir jų vietų projektavimas.

73.1 Reklama
73.11 Reklamos agentūrų veikla

Į šią klasę įeina įvairių reklamos paslaugų (t.y. per vidines išgales ar subrangą) teikimas ir pirkimas, įskaitant konsultacijas, kūrybines paslaugas, reklaminės medžiagos gamybą.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

73.12 Atstovavimas žiniasklaidai

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

73.2 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa
73.20 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

Į šią klasę įeina:

74 Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Į šį skyrių įeina profesionalių mokslinių ir techninių paslaugų teikimas (išskyrus teisines ir apskaitos, architektūros ir inžinerijos, techninių tyrimų ir analizės, valdymo ir konsultacijų valdymo klausimais, mokslinių tyrimų ir plėtros bei reklamos paslaugas).

74.1 Specializuota projektavimo veikla
74.10 Specializuota projektavimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

74.2 Fotografavimo veikla
74.20 Fotografavimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

74.3 Vertimo raštu ir žodžiu veikla
74.30 Vertimo raštu ir žodžiu veikla
74.9 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla
74.90 Kita, niekur kitur nepriskirta, profesinė, mokslinė ir techninė veikla

Į šią klasę įeina labai daug įvairių paslaugų, paprastai teikiamų verslo klientams. Į šią klasę įeina tokia veikla, kuriai reikia aukštos profesinės, mokslinės ir techninės kvalifikacijos, bet neįeina kasdienė, tęstinė verslo veikla, kuri paprastai tęsiasi neilgai:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

75 Veterinarinė veikla

Į šį skyrių įeina ūkio gyvulių ar naminių gyvūnėlių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla. Šią veiklą atlieka kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinėse ligoninėse, taip pat apsilankant ūkiuose, šunų veislynuose ar namuose, privačiuose konsultacijų kabinetuose bei operacinėse ir kitur. Į šį skyrių taip pat įeina gyvūnų greitosios pagalbos veikla.

75.0 Veterinarinė veikla
75.00 Veterinarinė veikla

Į šią klasę įeina:

Šią veiklą atlieka kvalifikuoti veterinarijos gydytojai veterinarinėse ligoninėse, taip pat apsilankant ūkiuose, šunų veislynuose ar namuose, privačiuose konsultacijų kabinetuose bei operacinėse ir kitur.


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:


ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

N ADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina įvairi veikla, kuri palaiko bendrąsias verslo operacijas. Ši veikla skiriasi nuo veiklos, klasifikuojamos sekcijoje M, kadangi jos pagrindinis tikslas nėra specializuotų žinių perdavimas

77 Nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šį skyrių įeina materialiojo ir nefinansinio nematerialiojo turto, įskaitant daugybę materialiųjų prekių, tokių kaip automobiliai, kompiuteriai, vartojimo prekės bei pramoninės mašinos ir įranga, nuoma ir išperkamoji nuoma klientams už nuomos arba išperkamosios nuomos mokestį. Šis skyrius suskirstytas į: 1) variklinių transporto priemonių išperkamąją nuomą, 2) poilsio ir sporto įrangos bei asmeninės ir namų ūkio įrangos nuomą; 3) kitų mašinų ir įrangos, dažnai naudojamų verslo operacijoms, įskaitant kitokią transporto įrangą, išperkamąją nuomą, 4) intelektinės nuosavybės ir panašių gaminių išperkamąją nuomą.

Į šį skyrių įeina tik operacinė išperkamoji nuoma.


Į šį skyrių neįeina:

77.1 Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.11 Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.12 Sunkiasvorių variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.2 Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią grupę įeina asmeninių ir namų ūkio reikmenų nuoma, taip pat atgaivos ir sporto įrangos bei vaizdajuosčių nuoma. Ši veikla iš esmės apima trumpalaikę reikmenų nuomą, nors kartais reikmenys gali būti išnuomojami ilgesniam laikui.

77.21 Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina atgaivos ir sporto įrangos nuoma:


Į šią klasę neįeina:

77.22 Vaizdajuosčių ir kompaktinių diskų nuoma

Į šią klasę įeina:

77.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.3 Kitų mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma
77.31 Žemės ūkio mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.32 Statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų ir įrenginių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.33 Įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:

77.34 Vandens transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.35 Oro transporto priemonių ir įrangos nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.39 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos ir materialiųjų vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

77.4 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma
77.40 Intelektinės nuosavybės ir panašių produktų, išskyrus autorių teisių ginamus kūrinius, išperkamoji nuoma

Į šią klasę įeina veikla, kuri leidžia kitiems pasinaudoti intelektualine nuosavybe ir panašiais produktais, savininkui (t.y. turto savininkui) išmokant autorinį honorarą arba licencijos mokestį. Šių produktų išperkamoji nuoma gali būti įvairų formų, pvz., leidimas tiražuoti, naudoti kituose procesuose ar produktuose, verslo vykdymas pagal franšizės sutartį ir kt. Šie produktai gali būti sukurti pačių savininkų arba ne.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

78 Įdarbinimo veikla

Į šį skyrių įeina laisvų darbo vietų sąrašų sudarymas ir pretendentų nukreipimas į darbą ar įdarbinimas, kai nukreipiami ar įdarbinami asmenys nėra įdarbinimo agentūros, tiekiančios darbininkus tam tikrą laikotarpį, siekiant papildyti užsakovo darbo jėgą, darbuotojai ir aprūpinimo kitais žmogiškaisiais ištekliais veikla.

Į šį skyrių įeina:


Į šį skyrių neįeina:

78.1 Įdarbinimo agentūrų veikla
78.10 Įdarbinimo agentūrų veikla

Į šią klasę įeina laisvų darbo vietų sąrašų sudarymas ir pretendentų nukreipimas į darbą ar įdarbinimas kai nukreipiami ar įdarbinami asmenys nėra įdarbinimo agentūros darbuotojai.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

78.2 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla
78.20 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla

Į šią klasę įeina veikla, susijusi su darbininkų pasiūla verslo įmonėms tam tikram laikotarpiui, siekiant laikinai pakeisti ar papildyti užsakovo darbo jėgą, kai įdarbintieji yra laikiną pagalbą teikiančios agentūros darbuotojai. Tačiau agentūros, įtrauktos į šią klasę, neatlieka tiesioginės savo darbuotojų priežiūros užsakovo darbovietėje.

78.3 Kitas darbo jėgos teikimas
78.30 Kitas darbo jėgos teikimas

Į šią klasę įeina verslo įmonių aprūpinimo žmogiškaisiais ištekliais veikla. Gamybos vienetai klasifikuojami šioje klasėje atstovauja darbdaviui tvarkant darbuotojų reikalus, susijusius su bendra išmokamų atlyginimų suma, mokesčiais ir kitais fiskaliniais ir žmogiškųjų išteklių klausimais, tačiau jie nėra atsakingi už vadovavimą darbuotojams ir jų priežiūrą. Aprūpinimas žmogiškaisiais ištekliais paprastai daromas ilgam laikotarpiui ar nuolatos ir šioje klasėje klasifikuojami gamybos vienetai atlieka platų spektrą žmogiškųjų resursų ir personalo valdymo pareigų, susijusių su šiuo aprūpinimu.


Į šią klasę neįeina:

79 Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

Į šį skyrių įeina agentūrų, pirmiausia susijusių su kelionių, ekskursijų, vežimo ir apgyvendinimo paslaugų pardavimu plačiai visuomenei ir verslo klientams, veikla ir tokių kelionių organizatorių, organizuojančių ir rengiančių keliones parduodamas per kelionių agentūras ar tiesiogiai, veikla. Į šį skyrių taip pat įeina turistų gidų ir turizmo skatinimo, reklamos veikla.

79.1 Kelionių agentūrų ir ekskursijų organizatorių veikla

Į šią grupę įeina agentūrų, pirmiausia susijusių su kelionių, ekskursijų, vežimo ir apgyvendinimo paslaugų pardavimu plačiajai visuomenei ir verslo klientams, veikla ir tokių kelionių organizatorių, organizuojančių ir rengiančių keliones parduodamas per kelionių agentūras ar tiesiogiai, veikla.

79.11 Kelionių agentūrų veikla

Į šią klasę įeina:

79.12 Ekskursijų organizatorių veikla

Į šią klasę įeina:

79.9 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla
79.90 Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

80 Apsaugos ir tyrimo veikla

Į šį skyrių įeina su apsauga susijusi veikla, pvz., tyrimai ir seklių veikla, apsauginių ir patrulių paslaugos; pinigų, čekių ir kitų vertingų daiktų surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir įranga, siekiant apsaugoti šį turtą kelyje, paslaugos; elektroninių apsaugos sistemų, pvz., įsilaužimo ir gaisro signalizacijų eksploatavimas, kai veikla yra susijusi su nuotoliniu šių sistemų stebėjimu, bet dažnai apima ir jų pardavimo, įrengimo ir remonto paslaugas. Jeigu šios paslaugos teikiamos atskirai, jos įtraukiamos ne į šį skyrių, bet į mažmeninės prekybos, statybų ar kt. skyrių.

80.1 Privati apsauga
80.10 Privati apsauga

Į šią klasę įeina vienos ar daugiau iš šių paslaugų teikimas: apsauginių ir patrulių paslaugų veikla; pinigų, čekių ir kitų vertingų daiktų surinkimo ir pristatymo su apsaugos personalu ir įranga, siekiant apsaugoti šį turtą kelyje, paslaugų veikla.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

80.2 Apsaugos sistemų paslaugų veikla
80.20 Apsaugos sistemų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:

Gamybos vienetai, vykdantys šią veiklą, taip pat gali būti susiję su šių apsaugos sistemų, mechaninių ar elektroninių užraktų, seifų ir saugyklų pardavimu.


Į šią klasę neįeina:

80.3 Tyrimo veikla
80.30 Tyrimo veikla

Į šią klasę įeina:

81 Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

Į šį skyrių įeina veikla, apimanti tam tikrą skaičių priežiūrai būdingų paslaugų, tokių kaip kliento patalpų aprūpinimas priežiūros paslaugų deriniu, visų tipų pastatų vidaus ir išorės valymas, pramoninių mašinų, traukinių, autobusų, lėktuvų ir kt. valymas, autocisternų ir tanklaivių vidaus valymas, pastatų, laivų, traukinių ir kt. dezinfekcija ir dezinsekcija, butelių ir stiklainių plovimas, gatvių šlavimas, sniego ir ledo valymas, kraštovaizdžio tvarkymas ir šių paslaugų teikimas kartu su kraštovaizdžio planų kūrimu ir (arba) pėsčiųjų takų, atraminių sienelių, paklotų, tvorų, tvenkinių ir panašių konstrukcijų statyba (t.y. įrengimu).

81.1 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla
81.10 Kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla

Į šią klasę įeina veikla, susijusi su priežiūros paslaugų derinio kliento patalpose teikimu. Į šias paslaugas įeina vidaus valymas, techninė priežiūra, šiukšlių šalinimas, asmens apsauga ir sauga, pašto siuntimas, žmonių priėmimas, skalbimas ir paslaugos, susijusios su priežiūros operacijų kliento patalpose atlikimu. Šias paslaugas teikia vykdantysis personalas, kuris nėra susiję su kliento pagrindiniu verslu bei veikla ir nėra už juos atsakingas.


Į šią klasę neįeina:

81.2 Valymo veikla

Į šią grupę įeina bendros visų tipų pastatų vidaus valymo paslaugos, pastatų išorės valymas, specializuota pastatų valymo veikla arba kita specializuota valymo veikla, pramoninių mašinų valymas, autocisternų ir tanklaivių vidaus valymas, pastatų ir pramoninių mašinų dezinfekcijos ir dezinsekcijos veikla, butelių ir stiklainių plovimas, gatvių šlavimas, sniego ir ledo valymas.


Į šią grupę neįeina:

81.21 Paprastasis pastatų valymas

Į šią klasę įeina paprastasis (nespecializuotas) įvairių pastatų valymas, tokių kaip:

bei kitų verslo ir profesionaliosios veiklos patalpų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų, valymas.

Ši veikla daugiausiai susijusi su vidaus valymu, nors ji gali apimti ir susijusių išorės plotų, tokių kaip langai ar prievažos, valymą.


Į šią klasę neįeina:

81.22 Kita pastatų ir pramoninio valymo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

81.29 Kita valymo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

81.3 Kraštovaizdžio tvarkymas
81.30 Kraštovaizdžio tvarkymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

82 Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

Į šį skyrių įeina kasdienių administracinių paslaugų teikimas, taip pat einamosios verslui būdingos funkcijos už atlygį arba pagal sutartį.


Į šį skyrių taip pat įeina visos, niekur kitur nepriskirtos, su verslu susijusios paslaugos, paprastai teikiamos įmonėms. Šiame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprūpina įmonių etatiniu personalu, atliekančiu sudėtines jos veiklos dalis.

82.1 Įstaigų administracinė ir aptarnavimo veikla

Į šią grupę įeina kasdieninių administracinių paslaugų teikimas, pvz., finansinis planavimas, sąskaitų išrašymas, registravimas, personalo ir prekių skirstymas bei logistikos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį.


Į šią grupę taip pat įeina verslą remianti veikla, teikiama kitiems už atlygį arba pagal sutartį, t.y. kasdieninė su verslu susijusi veikla, kurią įmonės arba organizacijos paprastai atlieka sau.


Šiame skyriuje klasifikuojami gamybos vienetai neaprūpina įmonių etatiniu personalu, atliekančiu sudėtines jos veiklos dalis. Gamybos vienetai, susiję su vienu konkrečiu šių veiklos rūšių aspektu, klasifikuojami pagal konkrečią atliekamą veiklą.

82.11 Kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla

Į šią klasę įeina kasdieninių sudėtinių administravimo paslaugų tokių kaip klientų priėmimas, finansinis planavimas, sąskaitų išrašymas ir registravimas, personalo ir pašto paslaugos ir kt. už atlygį ar pagal sutartį, teikimas.


Į šią klasę neįeina:

82.19 Fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina įvairi kopijavimo, dokumentų rengimo ir specializuotų biurui būdingų paslaugų veikla. Dokumentų kopijavimo arba spausdinimo veikla, įtraukta į šią klasę, apima tik nedidelės apimties spausdinimo paslaugas.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

82.2 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla
82.20 Užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla

Į šią klasę įeina:

82.3 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas
82.30 Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

Į šią klasę įeina renginių, tokių kaip verslo ir prekybos parodos, suvažiavimai, konferencijos ir susitikimai, organizavimas, reklama ir (arba) vadyba, įskaitant arba neįskaitant renginių vykimo vietose įrangą aptarnaujančio personalo suteikimą ir vadovavimą jam.

82.9 Niekur kitur nepriskirta verslui būdingų paslaugų veikla

Į šią grupę įeina niekur kitur nepriskirta su rinkliavomis susijusių agentūrų, kredito biurų ir visų kitų paramos paslaugų, paprastai teikiamų įmonėms, veikla

82.91 Išieškojimo agentūrų ir kredito biurų veikla

Į šią klasę įeina:

82.92 Fasavimo ir pakavimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

82.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, verslui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina paramos veikla, tokia kaip:


Į šią klasę neįeina:


VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

O VIEŠASIS VALDYMAS IR GYNYBA; PRIVALOMASIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Į šią sekciją įeina vyriausybinio pobūdžio veiklos rūšys, kurias dažniausiai atlieka viešojo valdymo institucijos. Čia įeina įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų priėmimas ir jų teisinis interpretavimas, taip pat jais grįstų programų valdymas, įstatymų leidžiamoji veikla, mokesčių, gynybos, viešosios tvarkos ir saugumo, imigracijos tarnybų, užsienio reikalų ir vyriausybės programų valdymą. Į šią sekciją taip pat įeina privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla.

Teisinis ar institucinis statusas nėra savaime lemiantis veiksnys, kad veiklos rūšis būtų priskirta šiai sekcijai, greičiau lemia veiklos prigimtis, nurodyta prieš tai buvusioje pastraipoje. Tai reiškia, kad pagal NACE kur nors kitur klasifikuojamos veiklos rūšys, nors jas vykdo viešojo administravimo institucijos, nepriskiriamos šiai sekcijai. Pavyzdžiui, mokyklų sistemos administravimas (t.y. nuostatai, reglamentas, patikrinimai, mokymo programos) priskiriamas šiai sekcijai, tačiau pats mokymas čia nepatenka (žr. P sekciją), kalėjimų ar karo ligoninės yra priskiriamos sveikatos priežiūrai (žr. Q sekciją). Taip pat kai kurias veiklos rūšis, klasifikuojamas šioje sekcijoje, gali vykdyti nevyriausybinės institucijos.

84 Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
84.1 Valstybės valdymas ir bendroji ekonominė bei socialinė bendruomenės politika

Į šią grupę įeina bendrasis valdymas (t.y. vykdomoji, įstatymų leidžiamoji, finansinė valdžia ir kt. visuose vyriausybės lygmenyse) bei socialinio ir ekonominio gyvenimo sričių priežiūrą.

84.11 Bendroji viešojo valdymo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.12 Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.13 Verslo veiklos reguliavimas ir parama efektyviau ją organizuoti

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.2 Bendruomenei teikiamų paslaugų užtikrinimas

Į šią grupę įeina užsienio reikalų, gynybos, viešosios tvarkos ir saugumo veikla.

84.21 Užsienio reikalai

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.22 Gynybos veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.23 Teisingumo ir teisminė veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.24 Viešosios tvarkos ir apsaugos veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.25 Priešgaisrinių tarnybų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

84.3 Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla
84.30 Privalomojo (valstybinio) socialinio draudimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


ŠVIETIMAS

P ŠVIETIMAS

Į šią sekciją įeina bet kurio lygmens ar bet kurios profesijos mokymas. Mokymas gali būti organizuojamas žodžiu ar raštu, taip pat per radiją, televiziją, internetu ar susirašinėjant. Į šią sekciją įeina skirtingų nuosekliosios (tradicinės) švietimo sistemos įstaigų įgyvendinamas švietimas įvairiuose jo lygiuose, taip pat suaugusiųjų mokymas, neraštingumo likvidavimo programos ir kt. Taip pat į šią sekciją atitinkamuose lygiuose įeina karo mokyklos ir akademijos, kalėjimų mokyklos ir kt. Sekcija apima ir valstybinį, ir privatų švietimą. Į kiekvieno pradinio lygmens švietimą įeina specialusis asmenų su fizine ar protine negalia mokymas. Šios sekcijos skirstymas į kategorijas yra pagrįstas pagal švietimo lygius, apibrėžtus ISCED 1997. Švietimo įstaigų, organizuojančių 0 lygio pagal ISCED mokymą, veikla yra klasifikuojama 85.10 grupėje, 1 lygio pagal ISCED – 85.20 grupėje, 2 – 3 lygio pagal ISCED – 85.3 grupėje, 4 lygio pagal ISCED – 85.41 grupėje, o 5 – 6 lygio pagal ISCED – 85.42 grupėje


Į šią sekciją taip pat įeina mokymas, pirmiausia susijęs su sportu ir poilsiu, pvz., mokymasis žaisti tenisą ar golfą bei švietimui būdinga veikla.

85 Švietimas
85.1 Ikimokyklinis ugdymas
85.10 Ikimokyklinis ugdymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.2 Pradinis ugdymas
85.20 Pradinis ugdymas

Į šią klasę įeina pirmojo lygmens pradinis ugdymas: mokymo kursų organizavimas ir susijusių užduočių davimas, suteikiant mokiniams pagrindines skaitymo, rašybos, matematikos žinias ir pradinį supratimą apie kitus dalykus: istoriją, geografiją, gamtos mokslus, socialinius mokslus, dailę ir muziką. Šis ugdymas paprastai suteikiamas vaikams, tačiau čia įtrauktos ir neraštingumo likvidavimo programos, vykdomos mokykloje ar už jos ribų. Nors savo turiniu jos panašios į pradinio mokymo programas, bet yra skirtos asmenims, pagal amžių nebetinkamiems eiti į pradinę mokyklą (pvz., suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos).


Į šią klasę neįeina:

85.3 Vidurinis ugdymas

Ši grupė apima bendrąjį vidurinį, techninį ir profesinį vidurinį ugdymą.


Į šią grupę neįeina:

85.31 Bendrasis vidurinis ugdymas

Į šią klasę įeina mokymas, suteikiantis pagrindą visą gyvenimą trunkančiam mokymui ir žmogaus tobulėjimui bei tolesnio mokymosi galimybes. Tai apima programas, kurios paprastai yra daugiau orientuotos į mokymo dalyką, dirbant didesniam specializuotų mokytojų skaičiui ir dažnai esant keletui mokytojų, vedančių savo specializacijos srities užsiėmimus.

Šio lygmens dalykinė diferenciacija dažnai daro tam tikrą įtaką net tiems, kurie mokosi pagal bendrąją programą. Tokios programos skirtos rengti moksleivius profesiniam mokymui ar stoti į aukštąją mokyklą be specialaus pasirengimo.

Į šią klasę įeina:

85.32 Techninis ir profesinis vidurinis ugdymas

Į šią klasę įeina mokymas su įprasta vyraujančia dalykine specializacija ir teoriniu bei praktiniu ugdymu, siejamu su esamu ar būsimu darbu. Programos gali įvairuoti nuo rengimo bendro pobūdžio darbui iki labai specializuotų darbų.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.4 Aukštasis mokslas

Į šią grupę įeina aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą, akademinį kursą ir suteikiantis bakalauro laipsnį atitinkantį aukštojo mokslo baigimo diplomą. Priėmimui būtinas bent viduriniojo mokslo baigimo atestatas.


Į šią grupę neįeina:

85.41 Aukštojo mokslo laipsnio nesuteikiantis mokymas baigus vidurinę mokyklą

Į šią klasę įeina penktojo lygmens studijos, kurias baigus įgyjamas aukštesnysis išsilavinimas. Į šią klasę įeina mokymas baigus vidurinį mokymą, kuris negali būti prilygintas aukštajam mokslui. Pvz., papildomas mokslas baigus vidurinę mokyklą, siekiant pasiruošti aukštojo mokslo studijoms.

85.42 Aukštasis (tretinis) mokslas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

85.5 Kitas mokymas

Į šią grupę įeina bendrasis tęstinis švietimas ir profesinis mokymas bei lavinimas siekiant profesijos įgijimo, pomėgių lavinimo ar tobulinimosi tikslų.

Į šią grupę neįeina 85.1 – 85.4 grupėse klasifikuojama švietimo veikla: ikimokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, vidurinis ugdymas ir aukštasis mokslas. Į šią grupę įeina ir grupinio ar individualaus sporto stovyklų ir mokyklų veikla, kalbų mokymas, dailės, teatro, muzikos ir kt. mokymas ar specializuotas lavinimas, kitoks negu nurodytas 85.1 – 85.4 grupėse.

85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas

Į šią klasę įeina grupinio ar individualaus sporto stovyklų ir mokyklų veikla. Taip pat įeina dieninių sporto stovyklų ir stovyklų su nakvyne veikla. Į šią klasę neįeina akademinių mokyklų, kolegijų ir universitetų su sportu susijusi veikla. Mokymai gali būti atliekami įvairiose vietose, pavyzdžiui, savo ar kliento mokymo bazėse, švietimo įstaigose ar kitur. Šiai klasei priskiriamas mokymas yra formaliai organizuojamas.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.52 Kultūrinis švietimas

Į šią klasę įeina dailės, vaidybos ir muzikos mokymas. Mokymo įstaigos teikiančios šias švietimo paslaugas gali būti vadinamos mokyklomis, studijomis, klasėmis ir pan. Jos atlieka formaliai organizuotą mokymą, daugiausią skirtą pomėgiams lavinti, pramoginiams ar tobulinimosi tikslams, bet toks mokymas nesuteikia profesinio diplomo, bakalauro ar aukštojo mokslo laipsnio.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.53 Vairavimo mokyklų veikla

Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.59 Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

85.6 Švietimui būdingų paslaugų veikla
85.60 Švietimui būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina nemokomosios paslaugos, remiančios švietimo procesus arba sistemas:


Į šią klasę neįeina:


ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Q ŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS

Į šią sekciją įeina žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo veikla. Ji aprėpia daug veiklos rūšių, pradedant sveikatos priežiūra, kurią teikia kvalifikuoti medicinos specialistai ligoninėse ir kitose įstaigose, baigiant stacionarine globa, kai socialinio darbo veikla tik tam tikru laipsniu siejasi su sveikatos priežiūros veikla, atliekama ne sveikatos priežiūros specialistų.

86 Žmonių sveikatos priežiūros veikla

Į šį skyrių įeina trumpalaikio ar ilgalaikio gydymo bendrosios paskirties ir specializuotųjų terapijos, chirurgijos, psichiatrijos ir priklausomybės ligų ligoninių, sanatorijų, profilaktoriumų, medicininės priežiūros namų, prieglaudų, psichiatrinių gydyklų, reabilitacijos centrų, leprozoriumų (ligoninių raupsuotiesiems gydyti) ir kitų sveikatos įstaigų, kurie pacientams, turintiems bet kokių sveikatos nusiskundimų, teikia apgyvendinimo paslaugas ir atlieka diagnostinį ir terapinį gydymą. Čia taip pat įeina bendrosios praktikos gydytojų, medicinos specialistų ir chirurgų konsultacinė veikla ir gydymo paslaugų teikimas bendrosios ir specializuotosios medicinos srityje. Taip pat įeina odontologų bendroji praktika ar specializuotoji veikla ir ortodontinė veikla. Be to, į šį skyrių įeina su žmonių sveikata susijusi veikla, kuri atliekama ne ligoninėse ir ne praktikuojančių medicinos gydytojų, bet paramedicinos specialistų, turinčių teisėtus leidimus pacientams gydyti.

86.1 Ligoninių veikla
86.10 Ligoninių veikla

Į šią klasę įeina:

Ši veikla iš esmės susijusi su stacionariniu ligonių gydymu tiesiogiai prižiūrint gydytojams ir apima:


Į šią klasę neįeina:

86.2 Medicininės ir odontologinės praktikos veikla

Į šią grupę įeina bendrosios praktikos gydytojų ir gydytojų specialistų, įskaitant chirurgus, odontologus ir kt., konsultacinė ir gydymo veikla. Šią veiklą gali atlikti gydytojai ar jų grupės, užsiimantys privačia praktika, taip pat ir ligoninės ambulatoriniams ligoniams gydyti bei klinikos, tokios kaip firmų, mokyklų, senelių namų, darbo ir globos organizacijų klinikos, ir ligonio namuose.


Į šią grupę taip pat įeina:

86.21 Bendrosios praktikos gydytojų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

86.22 Gydytojų specialistų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

86.23 Odontologinės praktikos veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

86.9 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla
86.90 Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla

Į šią klasę įeina:

Ši veikla gali būti atliekama sveikatos priežiūros klinikose, tokiose kaip firmų, mokyklų, senelių namų, darbo ir globos organizacijų klinikos, stacionarinėse (ne ligoninių) gydymo klinikose, taip pat privačiuose konsultacijų kabinetuose, ligonių namuose ar kitur.


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

87 Kita stacionarinė globos veikla

Į šį skyrių įeina stacionarinė globa derinama arba su slauga ir priežiūra ar kita gyventojams reikalinga globos rūšimi. Patogumų užtikrinimas sudaro žymią paslaugų dalį, o teikiama globa yra sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų derinys, kuriame sveikatos priežiūros paslaugos atitinka aukštesnį laipsnį, nei socialinės paslaugos.

87.1 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla
87.10 Stacionarinė slaugos įstaigų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

87.2 Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla
87.20 Stacionarinė protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis globos veikla

Į šią klasę įeina protiškai atsilikusių, psichikos ligonių, sergančiųjų priklausomybės ligomis stacionarinės globos paslaugų, išskyrus licencijuotą gydymą ligoninėse, veikla. Ši globa užtikrina kambarį, maitinimą, globėjišką priežiūrą ir patarimus bei tam tikrą sveikatos priežiūrą. Čia taip pat įeina psichikos ligonių ir sergančiųjų priklausomybės ligomis stacionarinės globos ir gydymo paslaugų veikla.

Šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

87.3 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla
87.30 Stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla

Į šią klasę įeina pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų, kurie nepajėgūs pilnai savimi pasirūpinti ir (arba), kurie nenori gyventi nepriklausomai, stacionarinė ir asmeninė globa. Į globos paslaugas paprastai įeina apgyvendinimas, maitinimas, priežiūra ir kasdieninė pagalba, tokia kaip namų priežiūros paslaugos. Tam tikrais atvejais šie vienetai teikia kvalifikuotas slaugos paslaugas gyvenantiems skirtingose vietose.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

87.9 Kita stacionarinė globos veikla
87.90 Kita stacionarinė globos veikla

Į šią klasę įeina stacionarinės ir asmeninės globos paslaugų teikimas asmenims, kurie nepajėgūs pilnai savimi pasirūpinti ar kurie nenori gyventi nepriklausomai, išskyrus pagyvenusius ir neįgaliuosius asmenis.

Į šią klasę įeina:

Šią veiklą gali vykdyti tiek valstybinės institucijos, tiek privačios organizacijos.


Į šią klasę taip pat įeina: - įstaigų veikla tokių kaip:


Į šią klasę neįeina:

88 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Į šį skyrių įeina daug socialinės pagalbos paslaugų, tiesiogiai teikiamų klientams. Į šiame skyriuje klasifikuojamas veiklos rūšis neįeina apgyvendinimo paslaugų, išskyrus laikiną apgyvendinimą, teikimas.

88.1 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla
88.10 Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

88.9 Kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla
88.91 Vaikų dienos priežiūros veikla

Į šią klasę taip pat įeina:

88.99 Kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

Į šią klasę įeina:

benamių ir kitų socialiai remtinų grupių socialinė priežiūra dieną


Į šią klasę neįeina:


MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

R MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją įeina labai daug įvairių veiklos rūšių, tenkinančių plačiosios visuomenės kultūrinius, pramoginius ir poilsio poreikius, aprėpiančių gyvąjį vaidybos meną, muziejų eksploatavimą, azartinius žaidimus, sportą ir poilsį.

90 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina kultūros ir pramogų įrenginių eksploatavimas ir šių paslaugų teikimas vartotojams. Šis skyrius apima gyvojo vaidybos meno pastatymų, renginių ar ekspozicijų žiūrovams rengimą, propagavimą ir dalyvavimą juose; meninių, kūrybinių ar techninių įgūdžių teikimą, kuriant meno kūrinus ir gyvojo vaidybos meno pastatymus.


Į šį skyrių neįeina:

Kai kurių vienetų, teikiančių kultūros, pramogų ir poilsio paslaugas, veikla klasifikuojama kituose skyriuose, tokiuose kaip:

90.0 Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

Į šią grupę įeina kūrybinio ir scenos meno bei susijusios veiklos rūšys.

90.01 Scenos pastatymų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

90.02 Scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina meninių tiesioginių renginių su savo įrenginiais ar be jų prodiuserių ar antreprenerių veikla.


Į šią klasę neįeina:

90.03 Meninė kūryba

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

90.04 Meno įrenginių eksploatavimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

91 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

Į šį skyrių įeina bibliotekų ir archyvų veikla; visų tipų muziejų, botanikos bei zoologijos sodų ir istorinių vietų eksploatavimas; gamtos rezervatų veikla. Taip pat įeina istorinės, kultūrinės ir švietėjiškos svarbos objektų, vietų ir gamtos stebuklų (pvz., pasaulinio paveldo vietos ir kt.) išsaugojimas ir rodymas.


Į šį skyrių neįeina:

91.0 Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla
91.01 Bibliotekų ir archyvų veikla

Į šią klasę įeina:

91.02 Muziejų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

91.03 Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

91.04 Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

92 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina azartinių žaidimų įrenginių, tokių kaip kazino, bingo salių ir vaizdo žaidimų galinių įtaisų eksploatavimas, ir azartinių žaidimų, tokių kaip loterijos ar neoficialios arklių lenktynių lažybos, organizavimas.

92.0 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla
92.00 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

Į šią klasę įeina azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla, tokia kaip:

93 Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šį skyrių įeina poilsio, pramogų ir sporto organizavimo veikla (išskyrus muziejų, botanikos ir zoologijos sodų, istorinių vietovių ir gamtos rezervatų veiklą; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklą).


Į šį skyrių neįeina teatrinio, muzikos ar kitokio meno renginių ir pramogų, tokių kaip teatro pastatymai, koncertai ir opera ar šokiai ir kiti režisuojami pastatymai, paslaugų teikimas, žr. 90 skyrių.

93.1 Sportinė veikla

Į šią grupę įeina sporto įrenginių eksploatavimo veikla; sporto komandų ar klubų veikla, visų pirma dalyvavimas sporto varžybose, į kurias žiūrovams parduodami bilietai; savarankiški atletai, dalyvaujantys varžybose ar lenktynėse, į kurias parduodami bilietai; lenktynių dalyvių, tokių kaip automobiliai, šunys, arkliai ir kt., savininkų, pirmiausiai užsiimančių jų įtraukimu į lenktynes ar kitus žiūrovams patrauklius sporto renginius, veikla; sporto trenerių, sporto renginiuose ar varžybose teikiančių specializuotas sportininkų rėmimo paslaugas, veikla; sporto arenų ir stadionų operatorių veikla; kita, niekur kitur nepriskirta, sporto renginių organizavimo, skatinimo ar vadybos veikla.

93.11 Sporto įrenginių eksploatavimas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę įeina vadovavimas personalui ir jo parūpinimas, šiems sporto įrenginiams eksploatuoti.


Į šią klasę neįeina:

93.12 Sporto klubų veikla

Į šią klasę įeina sporto klubų, nesvarbu profesionalų, pusiau profesionalų ar mėgėjų, veikla, suteikianti galimybę klubų nariams užsiimti sportine veikla.

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

93.13 Kūno rengybos centrų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

93.19 Kita sportinė veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

93.2 Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šią grupę įeina labai daug įvairių gamybos vienetų, kurie eksploatuoja įrenginius ar teikia paslaugas, tenkindami įvairius klientų poilsio interesus. Ji aprėpia įvairių atrakcionų, tokių kaip pasivažinėjimai mechaninėmis priemonėmis, pasivažinėjimai vandeniu, žaidimai, reginiai, teminės parodos ir iškylų aikštelės, organizavimą.


Į šią grupę neįeina sporto veiklos rūšys, tai pat teatrinio, muzikos ir kitokio meno bei pramogų organizavimas.

93.21 Atrakcionų ir teminių parkų veikla

Į šią klasę įeina atrakcionų ir teminių parkų veikla. Ji aprėpia įvairių atrakcionų, tokių kaip pasivažinėjimai mechaninėmis priemonėmis, pasivažinėjimai vandeniu, žaidimai, reginiai, teminės parodos ir iškylų organizavimą.

93.29 Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

Į šią klasę įeina kita, niekur kitur nepriskirta, poilsio ir pramogų organizavimo veikla (išskyrus atrakcionų ir teminių parkų veiklą):


Į šią klasę taip pat įeina tiesioginių renginių, kitokių nei meno ar sporto įvykiai, prodiuserių ar rėmėjų, turinčių ar neturinčių nuosavus įrenginius, veikla.


Į šią klasę neįeina:


KITA APTARNAVIMO VEIKLA

S KITA APTARNAVIMO VEIKLA

Į šią sekciją (kaip į likutinę kategoriją) įeina narystės organizacijų veikla, kompiuterių remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas, ir įvairių, niekur kitur nepriskirtų, asmens aptarnavimo paslaugų veikla.

94 Narystės organizacijų veikla

Į šį skyrių įeina organizacijų, atstovaujančių specialiųjų grupių interesus ar skleidžiančių idėjas plačiajai visuomenei, veikla. Šios organizacijos paprastai turi savo narius, bet jų veikla taip pat gali įtraukti ir palankiai veikti ne tik organizacijos narius. Pirminis šio skyriaus skirstymas į grupes atliktas atsižvelgiant į tikslus, kurių siekia šios organizacijos, būtent pagal darbdavių, savisamdžių ir mokslinių bendruomenių interesus (94.1 grupė), darbuotojų interesus (94.2 grupė) ar religines, politines, kultūrines, švietimo ar sveiko gyvenimo būdo idėjų skatinimą ir veiklą (grupė 94.9).

94.1 Verslininkų, darbdavių ir profesinių narystės organizacijų veikla

Į šią grupę įeina veiklos vienetų, remiančių verslininkų ir darbdavių organizacijų narių interesus, veikla. Profesinių narystės organizacijų atveju čia taip pat įeina veikla, skatinanti profesinius narių interesus.

94.11 Verslininkų ir darbdavių narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

94.12 Profesinių narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

94.2 Profesinių sąjungų veikla
94.20 Profesinių sąjungų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

94.9 Kitų narystės organizacijų veikla

Į šią grupę įeina organizacijų, išskyrus verslo ir darbdavių organizacijas, profesines organizacijas, profesines sąjungas, remiančių savo narių interesus veikla.

94.91 Religinių organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

94.92 Politinių organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:

94.99 Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:


Į šią klasę neįeina:

95 Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

Į šį skyrių įeina kompiuterių ir jų išorinės įrangos, tokios kaip staliniai kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai, kompiuterių galiniai įtaisai, atmintinės įtaisai ir spausdintuvai, techninė priežiūra ir remontas. Čia taip pat įeina ryšio įrangos, tokios kaip fakso aparatai, siųstuvai - imtuvai ir buitinės elektroninės įrangos, tokios kaip radijo aparatai ir televizoriai taip pat namų ir sodo įrangos, tokios kaip vejapjovės, sniego valymo mašinos, avalynės ir odos gaminiai, baldų ir interjero reikmenys, drabužių ir drabužių priedai, sporto prekės, muzikos instrumentai, pomėgio reikmenys ir kiti asmeniniai ir namų ūkio reikmenys, techninė priežiūra ir taisymas.


Į šį skyrių neįeina medicinos ir diagnostikos įrangos, matavimo ir tyrimo instrumentų, laboratorijos instrumentų, radiolokacijos ir hidrolokacijos įrangos techninė priežiūra ir remontas, žr. 33.13

95.1 Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

Į šią grupę įeina kompiuterių ir jų išorinės įrangos bei ryšių įrangos remontas ir techninė priežiūra.

95.11 Kompiuterių ir išorinės įrangos remontas

Į šią klasę įeina elektroninės įrangos, tokios kaip kompiuteriai ir skaičiavimo mašinos ir išorinė įranga, remontas.

Į šią klasę įeina remontas ir techninė priežiūra:


Į šią klasę taip pat įeina remontas ir techninė priežiūra:


Į šią klasę neįeina:

95.12 Ryšių įrangos remontas

Į šią klasę įeina remontas ir techninė priežiūra ryšių įrangos, tokios kaip:

95.2 Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Į šią grupę įeina asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas ir priežiūra.

95.21 Vartotojiškos elektroninės įrangos remontas

Į šią klasę įeina buitinės elektroninės aparatūros remontas ir techninė priežiūra:

95.22 Buitinių aparatų ir prietaisų, namų bei sodo įrangos remontas

Į šią klasę įeina buitinių aparatų ir prietaisų, namų ir sodo įrangos remontas ir priežiūra:


Į šią klasę neįeina:

95.23 Avalynės ir odos gaminių taisymas

Į šią klasę įeina avalynės ir odos gaminių taisymas:

95.24 Baldų ir interjero reikmenų taisymas

Į šią klasę įeina:

95.25 Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

95.29 Kitų asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

Į šią klasę įeina asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas:


Į šią klasę neįeina:

96 Kita asmenų aptarnavimo veikla

Į šį skyrių įeina visų, niekur kitur šiame klasifikatoriuje nepriskirtų, paslaugų veikla. Čia įeina tokių paslaugų veikla, kaip tekstilės ir kailių gaminių plovimas ir (sausasis) valymas, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla, laidojimo paslaugų ir su jomis susijusi veikla.

96.0 Kita asmenų aptarnavimo veikla
96.01 Tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

96.02 Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

96.03 Laidotuvių ir su jomis susijusi veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

96.04 Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:

96.09 Kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę neįeina:


NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU

T NAMŲ ŪKIŲ, SAMDANČIŲ DARBININKUS, VEIKLA; NAMŲ ŪKIŲ VEIKLA, SUSIJUSI SU SAVOMS REIKMĖMS TENKINTI SKIRTŲ NEDIFERENCIJUOJAMŲ GAMINIŲ GAMYBA IR PASLAUGŲ TEIKIMU

97 Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
97.0 Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla
97.00 Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

Į šią klasę įeina namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, tokį kaip kambarinės, virėjai, padavėjai, tarnai, vyresnieji liokajai, skalbėjai, sodininkai, vartininkai (durininkai), arklidžių darbininkai, vairuotojai, sargai, guvernantės, ateinančios auklės ir namų mokytojai (repetitorius), sekretoriai ir kt., veikla. Tai leidžia įdarbintam namų ūkio personalui surašymuose ar tyrimuose deklaruoti savo darbdavio veiklą, net tuo atveju, jei darbdavys yra fizinis asmuo. Sukuriami produktai yra suvartojami tame pačiame namų ūkyje.


Į šią klasę neįeina:

98 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu

Į šį skyrių įeina nediferencijuojamų gaminių ir paslaugų, skirtų namų ūkio suvartojimui gamyba.

Šiame skyriuje namų ūkiai turėtų būti klasifikuojami tik tuo atveju, jeigu tarp visų su vartojimu susijusių veiklos rūšių neįmanoma identifikuoti pagrindinę namų ūkio veiklą. Jeigu namų ūkiai užimti verslo veikla, jie turi būti klasifikuojami pagal pagrindinę veiklą, kurią jie vykdo.

98.1 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba
98.10 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių ar reikmenų gamyba

Į šią klasę įeina nediferencijuojamų gaminių ir paslaugų, skirtų namų ūkio suvartojimui gamyba, kaip sakoma, namų ūkių, kurie gamina pragyvenimo minimumui reikalingus, asmeninėms reikmėms skirtus gaminius, veikla. Tokia veikla apima medžioklę, rinkimą (derliaus dorojimą), ūkininkavimą, būsto statybą, drabužių ir kitų gaminių bei reikmenų, skirtų namų ūkio reikmėms tenkinti, gamyba.

Jeigu namų ūkiai gamina ir parduoti skirtus produktus, jie klasifikuojami pagal atitinkamą produkto gamybos NACE klasę. Jeigu jie daugiausia yra užsiėmę specifinio tik pragyvenimui skirto produkto gamyba, jie klasifikuojami pagal atitinkamą produkto gamybos NACE klasę.

98.2 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu
98.20 Privačių namų ūkių veikla, susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų paslaugų teikimu

Į šią klasę įeina namų ūkių nediferencijuotų pragyvenimui skirtų paslaugų veikla. Šios veiklos rūšys aprėpia valgių gaminimą, mokymą, šeimos narių slaugą ir kitų paslaugų, suvartojamų namų ūkyje, gamybą.

Jeigu namų ūkiai yra taip pat užsiėmę pragyventi skirtų įvairių produktų gamyba, jie klasifikuojami pagal nediferencijuojamų produktų, vartojamų namų ūkyje gamybos klasę.


EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

U EKSTRATERITORINIŲ ORGANIZACIJŲ IR ĮSTAIGŲ VEIKLA

99 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
99.0 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla
99.00 Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla

Į šią klasę įeina:


Į šią klasę taip pat įeina:

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Kitomis kalbomis